Nieuws - 1 januari 1970

Studentes maken geschiedenis van dorp zichtbaar

Sint Oederode is een lieflijk dorpje met een aantal kasteeltjes en het riviertje de Dommel dat er doorheen meandert. Het heeft veel historische kenmerken, maar die zijn niet altijd even zichtbaar, ontdekten de studentes Landschapsarchitectuur Corin Visser en Marjolein Zegwaard. Zij maakten een ontwerp om de historie van het dorp beter tot haar recht te laten komen.

De opdracht van de Kunststichting in Sint Oederode aan beide studentes luidde: ‘de verschillende slotjes nieuw leven inblazen via kunstuitingen’. Visser en Zegwaard vonden de slotjes wel interessant wat betreft hun verhaal, maar niet wat betreft hun uiterlijk. Het verhaal is dat van een dorp dat vroeger een zeer belangrijke rol speelde in de landelijke en regionale politiek. De studentes ontdekten dat de structuur van het dorp sinds de dertiende eeuw maar weinig is veranderd, tot het in de twintigste eeuw langzaam verrommelde.
De historische structuur van het dorp is eigenlijk simpel. Het ligt aan de oude weg van Best naar Lieshout, met links en rechts kasteeltjes, ingeklemd in een bocht van de Dommel. Daarnaast zijn er aan die weg gedurende de geschiedenis drie marktplaatsen ontstaan, de nieuwere groter dan de ouderen. Het kerkplein staat haaks op die lijn van drie markten. In de twintigste eeuw is de structuur sterk veranderd door nieuwbouwwijken en aanpassingen van het wegennet.
De studentes stellen voor om de historische weg meer te benadrukken door rode klinkers te gebruiken, een rotonde te verleggen, en hagen van veldesdoorn langs de weg te planten. Daarnaast willen ze de drie marktplaatsen meer tot een eenheid maken door overal bomengroepjes te planten die het pleingevoel vergroten. Ook de vele geparkeerde auto's op de huidige markt, dat net zo groot is als een voetbalveld, moeten worden verplaatst. Op de markt hebben ze naast de kiosk een kunstproject bedacht van koperen ‘zonnestralen’ op de bestrating rond de kiosk die wijzen naar steden en oude grenspunten die historisch van belang zijn geweest voor Sint Oederode. | M.W.