Nieuws - 21 september 2006

Studentenverenigingen trekken veel nieuwe leden

De Wageningse studentenverenigingen gaan goed van start dit jaar. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van het aantal aanmeldingen na de algemene introductiedagen. De definitieve stand laat nog een paar weken op zich wachten.
Pas na de tweede verenigingsintroductietijd (VIT) zal blijken hoeveel leden zijn afgevallen en hoeveel er nog bij zijn gekomen. Toch viert KSV Sint Franciscus Xaverius nu al feest. Maar liefst 91 eerstejaars schreven zich in voor de eerste verenigingsintroductie. ‘Dat is twintig meer dan vorig jaar’, zegt preses Annemarie van Vilsteren.
Ceres volgt met een voorlopig aantal van 79 inschrijvingen. Unitas en SSR-W schatten tussen de 50 en 55 nieuwe leden te hebben. Nji Sri heeft 49 studenten van Van Hall Larenstein aangetrokken.
De christelijke verenigingen in Wageningen melden nog volop in de introductietijd te zitten. Alleen de Navigators en VGSW kunnen al aantallen noemen: zij hebben respectievelijk 31 en 10 nieuwe inschrijving.