Nieuws - 28 september 2006

Studentenverenigingen hogeschool groeien

Niet alleen de Wageningse verenigingen hebben een grote aanwas dit jaar. Ook de verenigingen van Van Hall Larenstein in Leeuwarden en Velp doen het goed.

De grootste vereniging is Osiris in Leeuwarden. Daar schreven zich tijdens de introweek al 150 nieuwe leden in. ‘Weer een paar meer dan vorig jaar’, zegt voorzitter Wilroy Hoogendijk enthousiast. ‘Wij organiseren de introductieweek en daarin maken de eerstejaars al kennis met de vereniging. Een groot deel wordt meteen lid.’
In Velp doet vooral Arboricultura het goed. De inschrijving loopt nog, maar de vereniging schat veertig tot vijftig eerstejaars te mogen verwelkomen. Quercus zal komend weekend tijdens de zogenaamde Quercus Trofee rond de 25 nieuwe leden inwijden. Daarbovenop komen nog tien eerstejaars die niet meegaan met het weekend. Voor Quercus, dat de laatste jaren te maken had met een dalend ledenaantal, betekent dat groei. ‘Vorig jaar hadden we twintig nieuwe leden’, zegt voorzitter Pieter Zeeman. ‘Nu komen we ergens tussen de dertig en veertig uit. Dat kunnen we wel gebruiken.’
Dat de Velpse verenigingen samen minder leden hebben dan Osiris, wijt hij aan de verschillende culturen op de locaties. ‘Het is daar heel vanzelfsprekend om lid te worden van Osiris. In Velp heb je dat helemaal niet. Het wordt ook niet echt gestimuleerd vanuit school, in Leeuwarden gebeurt dat volgens mij wel.’
De kleinste club maar de grootste winnaar is Nji Sri in Wageningen. Ondanks het verlies van een dispuut dat zich na de verhuizing vanuit Deventer aansloot bij het Wageningse Ceres, groeit de vereniging flink. De 25 overgebleven leden krijgen er maar liefst 49 nieuwe bij.