Nieuws - 27 november 2014

Studentenvereniging verantwoordelijk voor gedrag lid?

Eerst het zaklampincident, dan het ketchupincident. Twee recente gebeurtenissen waarbij studentikoze acties van verenigingsleden tegenover een andere vereniging uitdraaiden op politie-ingrijpen. Was het correct om de leden persoonlijk aansprakelijk te stellen, of hadden de verenigingen het onderling moeten regelen? Zijn verenigingen verantwoordelijk voor de daden van hun leden?

Lennart Beun - Oud-bestuurslid SSR-W

‘Alle leden van een studentenvereniging zijn verantwoordelijke volwassen mensen. Als de vereniging een actie niet heeft geïnitieerd dan is de studentenvereniging ook niet verantwoordelijk. Daarnaast vind ik dat mensen de term studentikoos niet altijd goed begrijpen. Een studentikoze grap is geen excuus om in te breken, te slopen of om de boel te besmeuren. Een bestuur mag best wat invloed uitoefenen en leden aanspreken op hun gedrag. Maar ze is niet verantwoordelijk.’

Joeri Groot - Lid van SSR-W

‘Een vereniging zou niet mogen worden aangekeken op individuele acties van mensen. Het is moeilijk een duidelijke lijn te trekken tussen zelf ondernomen acties en die van een gehele studentenvereniging. Vaak wordt een studentikoze grap niet eens met de vereniging overlegd, dan kan het bestuur daar ook geen oordeel over vellen. In het geval van een twijfelachtige actie moet de ‘ontvangende’ partij dus zelf beoordelen of die van een vereniging komt of van een enkele individuen. Vervolgens kan het bestuur dan kiezen tussen de politie of een ludieke tegenactie.’

Ellard Hooiveld - Lid van VGSW

‘Ik vind dat een studentenvereniging wel de verantwoordelijkheid heeft. Als een groep studenten iets onderneemt vanuit hun gemeenschappelijk identiteit als lid, dragen zij automatisch de naam van de studentenvereniging. Wanneer leden iets doen wat niet door de beugel kan, dan moet de vereniging ze daar dus op aanspreken. Ook omdat de naam van de vereniging op het spel staat, misschien komt het immers wel in de krant. Op een studentikoze grap moet je als vereniging met een andere studentikoze grap reageren. Maar dat werkt alleen als je grappen als studentikoos ziet en het niet te groot maakt. Dat wordt nu te snel gedaan.’

Sizèd van Enk - Lid van Ceres

‘Ik vind dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen verenigingsactiviteiten en alles wat buiten de vereniging gebeurt. De vereniging is niet verantwoordelijk voor acties van leden wanneer het geen verenigingsactiviteit betreft. Maar op de vereniging zelf mag een studentenvereniging haar leden wel een beetje in toom houden. Op Ceres hebben we bijvoorbeeld de regel dat als je naar buiten gaat, je rustig doet om buurtbewoners niet te storen. Dat wordt dan gehandhaafd door de vereniging. Dat vind ik een goede regel. Een studentenvereniging mag namelijk geen overlast veroorzaken naar de buitenwereld.’

Shanice Veraar - Niet-lid van een studentenvereniging

‘Ik ben geen lid van een studentenvereniging en heb er ook niet zo veel mee.  Van  het  woord  studentikoos had  ik  zelfs  nog  nooit  gehoord.  Ik vind niet dat een vereniging verantwoordelijk is voor de daden van haar leden. Maar dat betekent niet dat je geen maatregelen moet treffen. Je kan best je leden een grappige straf geven. Niet alleen is dat beter voor de onderlinge relatie tussen studentenverenigingen. Het lijkt me ook voor de leden veel leerzamer dan dat de politie erbij moet komen.’

Sjors Verstege - Niet-lid van een vereniging

‘Ik vind dat een studentenvereniging wel een verantwoordelijkheid heeft maar niet dé verantwoordelijkheid. Als leden de naam van een vereniging omlaag halen door een actie dan moet een vereniging daar wel iets aan doen. Vooral uit eigenbelang. Niet omdat ze  verantwoordelijk zijn. Ik begrijp dat het voor een vereniging best lastig is te bepalen hoe je omgaat met studentikoze acties van leden. Maar ik vind dat elke zichzelfrespecterende vereniging wel op de een of andere manier moet reageren. Dat hoeft allemaal niet heel serieus. Als leden ergens de boel besmeuren dan mag de thuisvereniging er best voor zorgen dat leden de volgende dag alles ook weer schoonmaken.’

Yris Boonstra - Lid van Argo

‘Ik ben het er niet mee eens dat studentenverenigingen verantwoordelijk zijn. Een vereniging heeft niet in de hand wat leden doen. Dat hebben alleen leden zelf. Ik vind het niet eerlijk dat een studentenvereniging daar dan op wordt aangekeken. Ik vind dat een lid zich moet realiseren dat hij of zij de vereniging in een verkeerd daglicht kan zetten. Iedereen doet wel eens minder handige dingen wanneer je te diep in het glaasje kijkt. Maar dat is vaak al gênant genoeg voor de persoon zelf. Ik vind niet dat de vereniging daar dan ook nog eens de dupe van moet zijn.’

 

tekst: Carina Nieuwenweg / foto: Jeronimus van Pelt