Nieuws - 5 september 2002

Studentenvereniging Ceres ontgroent niet meer

Studentenvereniging Ceres ontgroent niet meer

Studentenvereniging Ceres heeft de ontgroening afgeschaft. De vereniging wil volgens haar president met dit besluit laten zien dat ze met de tijd meegaat.

Het afschaffen van de ontgroening lijkt Ceres extra leden op te leveren. Ceres trok dit jaar 57 nieuwe leden, zes meer dan vorig jaar. De concurrerende vereniging KSV houdt w?l vast aan de traditionele ontgroening en lijkt daarvoor een prijs te betalen. KSV trok dit jaar juist minder leden dan vorig jaar, 46 tegen 55 in 2001.

"Het afgelopen jaar hebben we spijkers met koppen geslagen. De traditionele ontgroening is afgeschaft", licht Cerespresident Max Krudop het besluit van zijn vereniging toe. Volgens Krudop is Ceres het enige Nederlandse studentencorps dat de ontgroening heeft afgeschaft. "Er is overal wel wat bijgeschaafd naar aanleiding van de incidenten van de afgelopen tijd. Vooral op het gebied van het alcoholbeleid zijn dingen aangepast. Maar wij zijn het meest vooruitstrevend." De Cerespresident vindt het niet erg dat door het besluit de andere corpora misschien op hun Wageningse zusje neerkijken. "Dat doen ze toch al."

Ceres is heeft volgens Krudop ook duidelijker uitgelegd wat introductielopers van de verenigingsintroductie (VIT) te wachten stond. "In voorgaande jaren waren er tijdens de VIT altijd wel mensen die zeiden: ja maar h?, dit had ik niet verwacht", zegt Krudop. "Doordat we nu opener zijn geweest is er tot nu toe niemand voortijdig afgevallen."

KSV besloot de ontgroening er w?l in ere te houden.

Volgens preses Sjoerd Peeters zorgt een harde introductie voor een betere 'kroegbinding' en een hechte band tussen de nieuwe leden. Hij denkt niet dat het vasthouden aan deze traditie heeft gezorgd voor de daling van het aantal aanmeldingen. Peeters: "Studenten kiezen voor een vereniging om wat die uitstraalt. Als je er bij wilt horen vormt een ontgroening geen blokkade". De KSV-preses is niet teleurgesteld over het aantal nieuwe leden. "Het valt relatief mee. We trekken altijd ongeveer tien procent van de AID-lopers. Er zijn ten slotte minder studenten".

Het aantal eerstejaarsleden is voor Unitas en SSR-W de afgelopen jaren constant. Volgens Paul Lammers, toekomstig voorzitter van SSR-W spreekt de afwezigheid van een ontgroening studenten aan. "Verder hebben we de AID dit jaar iets commerci?ler aangepakt," vertelt Lammers. "Mooie flyers en zo. Professioneler. Dat zal ook wel invloed hebben gehad." SSR-W trok tot nu toe 52 studenten voor de VIT.

Op de eerste VIT van Jongerenvereniging Unitas zijn 34 nieuwe leden mee geweest. De vereniging hoopt op nog zo'n dertig extra inschrijvingen. Volgens penningmeester Ans Punt trekt de vereniging elk jaar ongeveer een zelfde aantal nieuwe leden. Wel heeft Unitas dit jaar moeite om voldoende bestuursleden te vinden. Van de zeven bestuursfuncties zijn er pas vijf vervuld. | L.M.