Nieuws - 17 januari 2002

Studentenvakbond laat geen spaan heel van MUB

Studentenvakbond laat geen spaan heel van MUB

De wet modernisering universitaire bestuursorganisaties (MUB) heeft totaal geen invloed op de versterking van kwaliteit en studeerbaarheid van het onderwijs.

Dat concludeert de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) op basis van een enqu?te, waarvan de resultaten bekend werden gemaakt tijdens het congres 'Overmeesterd door de MUB?'. De MUB was al een keer ge?valueerd in opdracht van het ministerie van onderwijs. De LSVb vindt echter dat het accent van die rapportage vooral op de beleving van de colleges van bestuur ligt. De enqu?te van de LSVb zou een beter beeld geven van de MUB-beleving in de hele universitaire organisatie.

"Goed beschouwd is het hoofddoel van de MUB niet bereikt", zegt LSVb-voorzitster Sofie Joosse. "Zowel leden van de medezeggenschapsraden als bestuurders zijn van mening dat de MUB totaal geen invloed heeft op de versterking van kwaliteit en studeerbaarheid van het onderwijs."

Een meerderheid van de ge?nqu?teerden beoordeelt de invloed van de student op het onderwijs als 'slecht'. Op het niveau van de opleiding zijn de studenten volledig afhankelijk van ??n persoon: de opleidingsdirecteur. Hetzelfde geldt voor de faculteiten, waar de decaan de scepter zwaait. Kortom, concludeert Joosse, de studenteninspraak op het gebied van de opleiding is volledig mislukt.

De studentenvakbond pleit voor betere informatievoorziening naar de medezeggenschapsraden toe. De geschillenprocedure moet worden aangescherpt om colleges van bestuur effectiever de duimschroeven te kunnen aandraaien. Wellicht, denkt de LSVb, is het een goed idee als medezeggenschapsorganen een vinger in de pap krijgen bij de benoeming van de leden van de raden van toezicht, die de colleges van bestuur controleren. En het college van bestuur moet een studentlid krijgen. | HOP