Nieuws - 1 januari 1970

Studentenvakbond komt met alternatief voor tweepunstvak

Studentenvakbond komt met alternatief voor tweepunstvak

Studentenvakbond komt met alternatief voor tweepunstvak


De Wageningse Studenten Organisatie (WSO) ziet geen heil in het plan van
rector prof. Bert Speelman om het vrijekeuzeaanbod te vergroten door twee
puntsvakken aan te bieden. De studentenvakbond denkt dat de universiteit
beter een minorprogramma in de bachelorfase kan invoeren, zoals dat in het
Angelsaksische onderwijssysteem gebruikelijk is. Dit minorprogramma biedt
studenten de mogelijkheid onderwijs te volgen in een andere richting dan
hun eigen discipline.

Door de overgang naar vierpuntsvakken is het vrijekeuzeaanbod sterk
ingeperkt. Hierdoor kwamen afgelopen jaar verschillende studenten in de
problemen, zoals derdejaars biologen die weinig mogelijkheid zagen om hun
vrijekeuzeruimte in te vullen.
De WSO begrijpt dat de overgang naar vierpuntsvakken nodig was om het vaak
onsamenhangend vakkenpakket van Wageningse studenten tegen te gaan. Maar
het negatieve gevolg is volgens de vakbond dat de vrijekeuzeruimte moeilijk
in te vullen is, omdat studenten gedwongen zijn grote samengevoegde vakken
te volgen, terwijl hun interesse soms alleen naar een onderdeel van zo'n
vak uitgaat. Het tweede probleem is dat de roostering van de vakken vaak
niet overeenkomt met het persoonlijke studieprogramma van de student.
De WSO hield een enqu├¬te onder studieco├Ârdinatoren waaruit bleek dat deze
ook komend studiejaar een tekort aan vrijekeuzevakken verwachten.
Om tegemoet te komen aan de studenten besloot Speelman een aantal
tweepuntsvakken te laten ontwikkelen, voornamelijk door bijzonder
hoogleraren en leerstoelgroepen die nog weinig kunnen inbrengen in het
huidige onderwijsaanbod. Deze vakken moeten jaarlijks worden herzien om te
kunnen inspelen op de vraag van studenten.
Hoewel de WSO de intentie van Speelman waardeert denkt de vakbond dat
tweepuntsvakken het probleem niet kunnen oplossen. Het is de vraag of de
aangeboden vakken binnen de bestaande specialisaties passen. Ook kunnen
studenten ze niet inpassen in een van tevoren opgesteld studietraject
wanneer het aanbod jaarlijks verandert.
De WSO denkt met de invoer van een minor in de bachelorfase de beste
oplossing aan te dragen. Wanneer studenten een bepaalde richting voor hun
minorstudie kiezen, kunnen ze alleen de onderdelen van vakken volgen die
voor hun keuze relevant zijn. Het doen van een tentamen over het hele vak
is geen noodzaak, vindt de WSO.
Doordat studenten hun eigen minor samenstellen kunnen ze de verschillende
onderdelen gemakkelijk in hun individuele studieprogramma inpassen. De
studentenvakbond denkt dat studenten hierdoor een samenhangend geheel
kunnen maken van de vrijekeuzeruimte en tevens leren verder te kijken dan
hun neus lang is door andere disciplines te bestuderen. De WSO waarschuwt
wel dat het noodzakelijk is voldoende te investeren in
studentenbegeleiding. | L.M.