Nieuws - 31 januari 2017

Studentenvakbond: avondcollege beperkt student

tekst:
Linda van der Nat

Avondcolleges zullen er voor zorgen dat studenten in de knel komen met hun leven buiten de collegebanken. Dit stelt studentenvakbond SAW in een rapport. Ze evalueerde de reacties van studenten bij het ‘Meldpunt Avondcolleges’ tijdens de pilot met avondcolleges.

Foto: Guy Ackermans

De Student Alliance Wageningen (SAW) opende het meldpunt uit ontevredenheid met de manier waarop de universiteit de pilot voor de avondcolleges vormgaf. Volgens de studentenvakbond was de pilot niet transparant en legitiem, omdat de medezeggenschapsorganen niet om instemming was gevraagd en er geen concrete toezeggingen waren gedaan na het studentenprotest van 19 mei.

Studenten moeten niet gedwongen worden een keuze te maken tussen studie en extra-curriculaire activiteiten
Student Alliance Wageningen

De SAW kreeg 166 meldingen van studenten die daadwerkelijk avondcollege hadden tijdens de pilot. Op zeven reacties na waren alle ervaringen negatief, stelt het rapport. Studenten klaagden er met name over dat ze tijdens de pilot moesten kiezen tussen avondcolleges en andere activiteiten, zoals sporten, het bijwonen van een lezing of de vergadering van een commissie van een studie- of studentenvereniging. Ook klaagden ze over een gebrek aan concentratie na een, soms lange, dag op de campus. Twee docenten meldden dat er weinig studenten aanwezig waren tijdens de avondcollege en dat er een verschil in concentratie was ten opzichte van de colleges die ze in de middag gaven.

Inbreuk
Volgens SAW laat hun onderzoek zien dat de avondcolleges inbreuk maken op het studentenleven en de brede ontwikkeling van de student. ‘Het is de mening van SAW dat studenten niet gedwongen moeten worden een keuze te maken tussen studie en extra-curriculaire activiteiten.' Brede ontwikkeling van de student is volgens SAW onderdeel van het studeren en de studentenvakbond stelt dat de universiteit hierin zijn verantwoordelijkheid dient te nemen.

SAW overhandigde het rapport op 26 januari aan onderwijsdirecteur Tiny van Boekel. Die heeft de bevindingen van de vakbond bekeken, maar wil er vooralsnog niet op reageren. De universiteit evalueert momenteel ook de pilot met de avondcolleges. ‘We zijn nog volop bezig te analyseren en daar wil ik niet op vooruitlopen.’ Deze evaluatie worden half februari verwacht.