Nieuws - 7 mei 2018

Studentenvakbond SAW in actie tegen Dunglish van docenten

tekst:
Friso Veenstra,Linda van der Nat

Met een uitsprakenbingo vragen de studenten van de Wageningse studentenvakbond SAW aandacht voor het steenkolenengels van sommige docenten. Ze vrezen voor de onderwijskwaliteit. Volgens de universiteit vallen de problemen mee.

© Marte Hofsteenge

Docenten die elk soort afbeelding een 'cartoon' noemen of hun studenten 'success with your assignment' wensen: de behendigheid van WUR-docenten met het Engels kan nog wel wat aandacht gebruiken, vindt studentenvakbond Student Alliance Wageningen (SAW). De komende onderwijsperiode deelt de vakbond bingokaarten uit met kromme Engelse uitspraken van Wageningse docenten.

Bewustwording

Met de lancering van vijf Engelstalige bacheloropleidingen in september komt ook de vrees voor de onderwijskwaliteit. ‘Het speelt zowel in Wageningen als op landelijk niveau’, zegt Giulia Homs, voorzitter van de SAW. ‘Er worden steeds meer opleidingen Engelstalig. Gaat dat niet ten koste van de kwaliteit van het onderwijs? We willen de mensen bewust maken van de vraag of dit wel een slim plan is.’ Die bewustwording geldt voor studenten – “Spreekt mijn docent wel goed Engels?” – maar ook voor de docenten zelf. Homs: ‘Er gaat nogal wat gebeuren. Er komen opeens vijf studies bij die in het Engels moeten worden gegeven.’

Er worden steeds meer opleidingen Engelstalig. Gaat dat niet ten koste van de kwaliteit van het onderwijs?
Giulia Homs, voorzitter Student Alliance Wageningen

Studenten kunnen tijdens colleges de bingokaart invullen. Wie als eerste de kaart vol heeft, wint de bingo.‘Bij zowel studenten als docenten moet het niveau gewoon omhoog, iedereen moet zich aanpassen. Dit is een vrij vriendelijke actie voor beide groepen’, aldus Homs.

Extremen
Sylvia van der Weerden, Hoofd Wageningen in’to Languages, vindt het goed dat studenten kritisch kijken naar het taalniveau van hun docenten, maar wil wel een lans breken voor de docenten. ‘In zo’n spel worden de extremen aangehaald maar het is niet een reflectie van de werkelijkheid. De docenten worden in mijn ogen oneigenlijk hard aangepakt, bijvoorbeeld op hun accent, terwijl de boodschap gewoon overkomt.’

Dean of Education Arnold Bregt noemt de actie van de studenten 'ludiek'. 'Het doet me denken aan het boekje I always get my sin over fouten van Nederlanders die Engels spreken. Ik heb niet het idee dat het Engels van onze docenten een heel groot probleem vormt. Uit studentevaluaties is dat in elk geval nooit naar voren gekomen. Maar het is altijd goed om je te blijven ontwikkelen.'

De bingokaart van SAW
De bingokaart van SAW

Getest
Momenteel worden alle Wageningse docenten getoetst op hun Engelse taalniveau door Wageningen in’to Languages. Van der Weerden: 'Alle docenten van de Environmental Sciences Group hebben zich al laten testen en met de Animal Sciences Group zijn we as we speak bezig.'

Op basis van die nulmeting gaat de universiteit maatregelen nemen om het Engelse taalniveau van de docenten te verbeteren, indien nodig. De universiteit wil dat alle docenten het niveau van een near-native speaker beheersen. Volgens Van der Weerden zitten de docenten van de Environmental Sciences Group veelal op een hoog C1 niveau, 'goed onderweg maar nog niet allemaal op het streefniveau C2'.

Aarzeling
Van der Weerden merkt dat er veel aarzeling is bij docenten om langs te komen. ‘De werkdruk is hoog, ze geven vaak al lange tijd les in het Engels en hebben andere prioriteiten. Ik snap dat wel, maar het is niet goed. Het zijn de uitspraakfouten van de wat zwakkere broeders die op zo’n bingokaart terechtkomen. Het is dus ongelooflijk belangrijk dat iedere docent een nulmeting laat doen. De ambitie van de universiteit is om alle docenten op het hoogste niveau te krijgen, daar ben je niet van de ene op de andere dag.’

Volgens SAW worden de docenten alleen getoetst op begrip van het Engels, en niet op uitspraak, verstaanbaarheid en behendigheid met de taal. Dat klopt niet, zegt Van der Weerden. ‘De toets bestaat uit een online test en een mondelinge intake. Daarnaast raden wij aan om ook een quick scan te doen van een webcollege. Wij beoordelen dan hoe vrij iemand is in het Engels, of hij of zij goed reageert op vragen, hoe uitgebreid de woordenschat is. Dan kun je iemands vertrouwdheid met de taal goed op waarde schatten.’ Deze quick scans worden nog bijna niet afgenomen, tot spijt van Van der Weerden. 'Leidinggevenden moeten hier achteraan gaan en dit stimuleren. Misschien is het bij hen nog te onbekend.'

Lees meer: