Nieuws - 1 januari 1970

Studentenvakblad Topos wil meer

Studentenvakblad Topos wil meer


Noem Topos geen studentenblaadje. ,,Studentenvakblad'', corrigeert
redacteur Mark Hendriks, want Topos is het enige door studenten gemaakte
blad met een vakinhoudelijke insteek. De redactie zint op expansie, zowel
wat betreft doelgroepen als het aantal nummers per jaar. De nu gekoesterde
journalistieke onafhankelijkheid willen de studenten waarborgen.
Topos bestaat dertien jaar. Vanaf het begin was het een inhoudelijk
tijdschrift, waarin studenten en medewerkers van de Hucht artikelen
schreven over eigen onderzoek en actuele zaken. De laatste jaren maakt de
redactie drie nummers per jaar, over thema's als duurzame energie, grenzen,
idealen en de praktijk van de uitvoering.
De huidige redactie - de studenten Landschapsarchitectuur Gertjan Jobse,
Peter Veenstra, Bart Wubben, Famke Bakker, Jornt Schröder en Sandra Perez
Raatgerink en de student Landgebruiksplanning Mark Hendriks - staat voor de
volgende stap in de ontwikkeling van Topos, vertellen Hendriks, Jobse en
Veenstra in het Topos-hok in de Hucht: meer nummers met advertentie-
inkomsten van bedrijven en daar inhoudelijke steun voor krijgen van de
universiteit. ,,We hopen dat de nieuwe hoogleraar Landschapsarchitectuur
Yusuck Koh op de Hucht wat in gang kan brengen om het tijdschrift verder te
brengen. We gaan daarover praten'', vertelt Jobse. ,,En we gaan proberen om
meer bedrijven abonnee te maken'', vult Veenstra aan.
Uitbreiding van Topos betekent niet alleen nieuwe markten zoeken - de
studenten van Larenstein zijn in beeld, net als de medewerkers van Alterra
- maar ook nieuwe redactieleden. Hendriks is de eerste niet-
landschapsarchitect in de redactie sinds lange tijd, en de redactie zou een
buitenlandse student als redactielid toejuichen. In het laatste,
gedeeltelijk in het Engels geschreven nummer richt Topos zich voor het
eerst direct op die buitenlandse student.
De redactie weet zich in haar streven gesteund door Koh. Die uitte al in
zijn proefcollege, voor de zomer, de wens om Topos te gebruiken als
publicatiemedium voor zijn leerstoelgroep. Nu financieren de drie
leerstoelgroepen op de Hucht, Landschapsarchitectuur, Sociaal ruimtelijke
analyse en Landgebruiksplanning, drie nummers per jaar. De redactie zou er
graag vier per jaar maken, en kijkt al met een scheef oog naar de bedrijven
in het vak om dit met advertenties te financieren. Ook een inhoudelijke
verbreding en een meer externe richting, zoals Koh wenst, is binnen de
redactie wel bespreekbaar.
Toch zijn er bedenkingen aan de expansie. ,,De charme aan Topos is dat het
onafhankelijk is'', verwoordt Veenstra ze. ,,We kunnen zelf kiezen wat we
schrijven, ook dat wat de leerstoelgroepen misschien wel niet willen.'' De
redactie begint deze week met een interne discussie over wat ze in de
toekomst willen met Topos. Daarna zal onder meer met Koh contact worden
gezocht. |
M.W.
Topos op internet: http://www.wau.nl/rpv/geniusloci/topos.htm