Nieuws - 26 januari 2012

Studentenstop voor pretstudies

Er moet een studentenstop komen voor opleidingen waarvoor weinig maatschappelijke vraag bestaat. Dat vinden de voorzitters van de topteams, waarin universiteiten, overheid en bedrijven innovatiebeleid invullen.
Door Suzanne Overbeek, Albert Sikkema, Agnes Tol

22-23-pretstudie.jpg
Technische opleidingen moeten een voorkeursbehandeling krijgen, schrijven ze aan de minister. Goed plan?

Bart Gremmen
Hoogleraar Ethiek in levenswetenschappen
'Ja, er zijn te weinig bètastudenten en die hebben we nodig in de toekomstige economie. En ja, er moet iets gebeuren. Op dit moment doen meer Chinese studenten een bètaopleiding dan er bètabanen in de hele wereld zijn. Wil je blijven meespelen als Nederland, dan moet je in techniekstudenten investeren. Maar een studentenstop bij andere opleidingen is geen oplossing, dat leidt niet tot meer belangstelling voor bèta. Wil je techniekstudies stimuleren, dan moet je goede, enthousiaste vakdocenten hebben voor wiskunde, natuurkunde en scheikunde op de middelbare school. Daarnaast vergeten de topteams het versterken van de 'Wageningse methode': de bèta/gamma integratie op de universiteiten.'
Anne Goudzwaard
Eerstejaars Internationale Ontwikkelingsstudies
'Ik ben het niet eens met een studentenstop. Je kunt beter zorgen voor goede voorlichting over beroepsmogelijkheden aan studiekiezers, dan weet je als student beter waar je aan toe bent. Als je weet dat je mogelijk geen baan vindt, kun je nog steeds zelf kiezen of je er voor gaat. Beperken is zonde, door een loting zou je best wat goede antropologen mis kunnen lopen.'
Bert Camphuis
Arbeidsbemiddelaar Agrojobs in Velp
'Op dit moment is er veel vraag vanuit technische sectoren, zoals de civieltechniek, agribusinesss en voeding. De vraag naar natuurbeheerders en tropische bosbouwers is klein en dat blijft nog wel even zo. Maar ik vind dat de keuze van de studenten zelf, een studentenstop vind ik cru. De arbeidsmarkt is in beweging. Na de vuurwerkramp in Enschede kwam er opeens veel vraag naar milieukundigen, de vraag naar leraren gaat als een jojo op en neer. Ik denk wel dat je de keuze van studenten kunt beïnvloeden, door de baankansen aan te geven. Maar de keuze ligt bij de student zelf, vind ik. Die moet bepalen of een opleiding bij hem of haar past.'
Maartje van der Knaap
Eerstejaars Internationale Ontwikkelingsstudies
'Door studentenaantallen te beperken neemt de kans op een verkeerde studiekeuze toe. Meer studenten  zullen een 'tweede keus' studie gaan volgen, wat leidt tot meer uitval en studenten die na een jaar van studie wisselen. Als je mensen vrij laat kiezen zal marktwerking uiteindelijk wel voor evenwicht zorgen.'
Pascal ten Have
Voorzitter LSVB
'Oneens. De meeste afgestudeerden vinden toch geen baan die volledig aansluit bij hun opleiding. We leven in een dynamische samenleving. Vakgebieden die 'uit' zijn, kunnen opeens weer belangrijk worden. Neem de islamstudies. Na 9-11 ontstond opeens veel vraag naar islamkenners. Wel belangrijk is dat studenten weten hoeveel perspectief hun opleiding geeft op een baan. Dan reguleert het zichzelf. Ik vind dat een student recht heeft op zijn eigen toekomst. Je kunt die keuze beter aan studenten overlaten dan aan een Haagse bureaucraat. Dat zeggen we ook tegen de topteams, we hebben geregeld overleg met het ministerie en de werkgeversorganisatie over het topsectorenbeleid.'
Simone Herrewijn
Vijfdejaars Biologie
'Ik vind een studentenstop onzin. Dat een studie als sportmanagement gekozen wordt door elke jongen die niet weet wat hij moet doen is natuurlijk niet heel nuttig, dat snap ik wel. Maar als je de instroom wilt beperken moet je eerst zorgen voor een betere selectiemethode zodat niet alle plekken naar ongemotiveerde mensen gaan, bijvoorbeeld persoonlijke interviews. Technische studies extra promoten heeft geen zin. Daarmee trek je alleen mensen die het niet echt willen en krijg je meer uitval.'
Bastiaan Meerburg
Knaagdieronderzoeker en Gelders statenlid voor de VVD
'Een overbodige maatregel. Als studenten zien dat er weinig markt is voor een opleiding, gaan ze wat anders doen. Het gaat mij om de motivatie van de mensen. Als studenten wat willen bereiken, zijn motivatie en carrièreperspectieven bepalend.'
Evangelos Kouklas
Eerstejaars Plant Biotechnology (uit Griekenland)
'Als je een opleiding leuk vindt, moet je die kunnen doen. Maar het aantal studieplaatsen moet wel in relatie staan tot de hoeveelheid banen: zo tussen vraag en aanbod in. Bovendien moet de opleiding flexibel kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen in de banenmarkt. De universiteit zou geregeld een baanvoorspelling moeten geven, als een service naar de studenten toe.'
Ernst van den Ende
Directeur Plant Sciences Group en lid van topteam Tuinbouw en uitgangsmaterialen
'Ik ken de brief niet van de topteamvoorzitters en we hebben er ook niet over gesproken. Vanuit de tuinbouwsector kan ik zeggen: er is meer geld nodig voor bètaopleidingen, want we leveren te weinig studenten. De veredelingssector wil jaarlijks 80 afgestudeerden van Plantenwetenschappen afnemen, maar we hebben er maar 30. We moeten de opleiding dus beter positioneren bij vwo-scholieren. Dat lijkt mij een betere benadering dan een studentenstop bij andere opleidingen. Als er teveel studenten Communicatiewetenschappen gaan doen, moet je ze stimuleren wat anders te gaan doen. De minister kan dat ondersteunen met stimuleringsgeld voor de bètaopleidingen.'
Dorine Kea
Vijfdejaars Integrated Watermanagement
'Iedereen moet de mogelijkheid hebben te studeren wat hij of zij wil. Als er weinig kans is op een baan moet je daar misschien eerder op geattendeerd worden, maar je moet nog wel zelf kunnen kiezen. Meer voorlichting over baankansen zou wel een goed idee zijn. Dan krijgen studenten ook een beter beeld van de arbeidsmarkt. Een groot probleem van technische studies is dat ze saai lijken, er wordt vaak gedacht dat je dan het onderzoek in moet. Door voorlichting over specifieke banen te geven wordt het misschien interessanter.'