Nieuws - 1 januari 1970

Studentenraadsverkiezingen begonnen

Vanaf deze week kan er weer worden gestemd voor de studentenraad. En net als andere jaren staan er drie fracties op het digitale stembiljet: CSF, PSF en VeSte.

VeSte (Verenigde Studenten) is de jongste van de drie fracties die in 1997 werd opgericht door de drie grootste studentenverenigingen (SRR-W, KSV Franciscus en Ceres). De fractie zegt op te komen voor de 'actieve student' en hanteert dit jaar de leus ‘attractive’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de fractie pleit voor het kwijtschelden van het collegegeld voor studenten die een jaar een bestuursfunctie vervullen. Daarnaast maakt de fractie zich hard voor meer inspraak in de studentenwerving en vindt ze dat ‘Wageningen als studentenstad beter georganiseerd moet worden’.
De Christelijke Studentenfractie (CSF) noemt zichzelf al sinds jaar en dag ‘kritisch en constructief’ en voegt daar dit jaar ‘enthousiast student’ aan toe. Vanuit het bijbelse thema Liefde voor God en naaste, vormt de fractie haar standpunten. Omdat volgens de CSF wetenschap niet vrijblijvend is, pleit zij voor wetenschapsfilosofie en ethiek in het onderwijs. Tot slot is de CSF voorstander van zowel draadloos internet als een stilteruimte in het Forumgebouw.
De Progresssieve Studentenfractie (PSF) houdt het tenslotte op een simpel ‘vote PSF’. Een leus die de fractie vorig jaar zes van de twaalf zetels opleverde. De kwaliteit van het onderwijs staat bij de PSF bovenaan de agenda. Daarnaast pleit zij onder meer voor een betere begeleiding van de integratie van de vele culturen die de Wageningse studenten vertegenwoordigen.
Op de websites van de fracties zelf kun je meer lezen. Daar hebben ze ook in detail aangegeven voor welke punten zij zich het afgelopen jaar hebben ingezet en wat ze voor volgend jaar op het programma hebben staan. Wageningse studenten kunnen nog tot drie juni hun stem uitbrengen. / JH