Nieuws - 17 juni 2015

Studentenraad wijst voorstel bestuursbeurs af

tekst:
Linda van der Nat

De studentenraad vindt een bestuursbeurs van 320 euro per maand te weinig. De studenten gaan dan ook niet akkoord met het voorstel van de raad van bestuur. Dit schrijven VeSte, CSF en S&I in een brief aan de RvB.

De discussie over de FOS (Financiële Ondersteuning Studenten), het potje waaruit studenten worden betaald die hun studie stilleggen om een bestuursjaar te doen, bereikt hiermee een nieuwe fase. Een geschilprocedure is nu een serieuze mogelijkheid, laat studentenraadslid Rogier Eldering (VeSte) weten. ‘Wij lossen problemen liever pratend op, maar de bal ligt nu bij de raad van bestuur en de mogelijkheid bestaat dat de RvB een geschilprocedure start.’ De studentenraad is daar klaar voor, aldus Eldering, want ‘we hebben het voorstel niet voor niks afgekeurd’. De studenten hebben juridisch advies ingewonnen.

De FOS biedt besturende studenten financiële compensatie voor de vertraging die ze oplopen wanneer zij zich een jaar lang inzetten voor bijvoorbeeld de studentenraad, een studentenvereniging of sportstichting Thymos. Dit geldbedrag is nu gekoppeld aan de basisbeurs, maar door het verdwijnen van de basisbeurs vanaf september dit jaar, staat ook de FOS op losse schroeven.

Toenmalig rector magnificus Martin Kropff bood de studenten een vast bedrag van 320 euro per maand, maar de studentenraad vindt het niet redelijk dat er in het voorstel van de RvB geen rekening wordt gehouden met de koopkracht van studenten. De hoogte van de studiebeurs werd elk jaar aangepast, maar dat geldt niet voor de FOS. In hun brief schrijft de raad: ‘Over een paar jaar kan 320 euro per maand veel minder waard zijn dan nu, waardoor de uitgaven van studenten nog minder gedekt worden.’ Ook mist de raad een onderbouwing voor de compensatie voor internationale studenten, die volgens het voorstel 640 euro per maand krijgen (twee keer het bedrag voor Nederlandse studenten). Rogier: ‘De studentenraad wil een eerlijke compensatie voor het levensonderhoud van de student. We vinden niet dat het voorstel van de RvB dat is.’ De studentenraad eiste in eerste instantie een bestuursbeurs van 572 euro per maand plus een vergoeding voor het collegegeld. Na gesprekken met de RvB heeft de raad haar eisen naar beneden bijgesteld.

De studentenraad vreest dat een bestuursjaar iets voor de elite wordt. Studeren wordt door de komst van het sociaal leenstelsel een stuk duurder voor studenten. Veel van hen zullen dan ook een lening moeten afsluiten of een bijbaantje moeten nemen om de studie te bekostigen, verwachten de drie partijen. Deze studenten zullen hun studie liever niet willen stilleggen om een bestuursjaar te doen. ‘Alleen studenten die financieel worden gesteund, bijvoorbeeld door hun ouders, kunnen het zich veroorloven om een bestuursjaar te doen. Dit vinden wij een slechte ontwikkeling, want alle studenten moeten de kans krijgen om een bijdrage te leveren aan een bruisend studentenleven, ongeacht hun financiële situatie,’ aldus de raad in de brief.

De raad van bestuur gaat de argumenten van de studentenraad bestuderen, laat woordvoerder Simon Vink weten. Daarna besluit de RvB of een geschilprocedure wordt gestart, het voorstel wordt aangepast of dat de verschillende partijen opnieuw rond de tafel gaan. Van belang hierbij is het standpunt van de nieuwe rector, Arthur Mol. Mogelijk zit hij heel anders in de discussie dan zijn voorganger, aldus Vink. ‘We hebben een nieuwe bestuurder, dus we moeten even kijken of hij een eigen stempel op dit dossier wil zetten.’

 

 

 

Lees ook