Nieuws - 29 maart 2011

Studentenraad vreest versnipperde zorg

Voortaan stuurt de universiteit studenten met lichamelijke klachten door naar de huisarts. De Studentenraad betreurt het verlies van de studentenarts en is sceptisch over de toekomst.

Godkewitsch.JPG
Studenten met met een probleem kunnen vanaf nu terecht bij de decanen, de studentenpsycholoog en de Wageningse huisartsenpraktijk van Van der Duin en Van Dinther aan de Geertjesweg 5a in Wageningen. De functie van studentenarts vervalt met de pensionering van André Godkewitsch per 1 april 2011.

Godkewitsch is voortaan twee dagdelen per week werkzaam bij de huisartsenpraktijk van Van der Duin en Van Dinther, waar Wageningen UR specifieke arbozorg inkoopt. De voormalige studentenarts zal adviseren over ziekte en studievertraging, studiestaking en studiefinanciering en over studiegerelateerde klachten als RSI.
Het inmiddels verzelfstandigde vaccinatiecentrum zal de tropenzorg voortzetten. De universiteit geeft studenten die vanwege hun studie naar het buitenland gaan een tegemoetkoming van maximaal 100 euro in de vaccinatiekosten. Dat heeft de Studentenraad bewerkstelligd. Voorheen werden de vaccinaties tegen kostprijs gegeven.

De Studentenraad heeft nog niet ingestemd met het plan van de universiteit voor de vervanging van de studentenarts. 'We willen er goed naar kijken, omdat we dit heel belangrijk vinden', onderstreept Martijn Kuller, woordvoerder van VeSte, een van de twee fracties uit de Studentenraad. 'Alles kwam samen bij de studentarts. Nu raakt die zorg versnipperd. De studentenarts signaleerde problemen en ontwikkelingen. Bijvoorbeeld dat studenten uit bepaalde landen een hoger risico op bepaalde ziekten hadden of welke risico's er zijn bij stages naar bepaalde landen. Die expertise heeft een huisarts niet', legt Kuller uit.

Bovendien maakt de Studentenraad zich zorgen over de zorg aan internationale studenten en aan studenten met studiegerelateerde klachten. 'Een huisarts heeft hooguit tien minuten per patiënt.' De Studentenraad wil invloed blijven hebben bij veranderingen in de zorgverlening aan studenten en bij de evaluatie van de nieuwe regelingen. 'We kijken met een beetje hoop en veel vrees uit naar de toekomst', aldus Kuller.