Nieuws - 9 januari 2014

Studentenraad verwijst nieuw minorbeleid naar prullenbak

tekst:
Linda van der Nat

De studentenraad heeft voor het eerst in tijden haar tanden laten zien. De studenten keurden het voorstel van de raad van bestuur af om de minors aan te passen. De universiteit moet terug naar de tekentafel.

Studenten hebben vrije ruimte in hun bachelor om een pakket aan verbredende of verdiepende vakken te volgen, de zogenaamde minors. De universiteit biedt studenten, naast vaste minors, de mogelijkheid om zelf een minor samen te stellen. Dit pakket aan vakken wordt door de examencommissie gekeurd op samenhang en diepgang. Goedgekeurde minors komen met naam op het diploma van de student te staan.

Wildgroei

De universiteit steekt veel moeite in de ontwikkeling van kwalitatief goede minors, maar veel studenten kiezen ervoor om zelf geschikte vakken bij elkaar te zoeken. De universiteit wil daar nu een einde aan maken, omdat de wildgroei verwarrend werkt voor werkgevers en de universiteit de kwaliteit van het vakkenpakket niet kan garanderen. De raad van bestuur stelde daarom voor per september 2014 alleen vaste minors nog te vermelden op het diploma.

De studentenraad stak daar echter een stokje voor. De studenten snappen de zorgen over kwaliteit, maar het inperken van de keuzevrijheid van studenten is de verkeerde weg, stelt Simone Ritzer (VeSte). ‘De huidige, vaste minors voorzien niet in de behoefte van studenten. Zo zijn sommige minors te moeilijk omdat er voorkennis wordt verondersteld. De individuele minor biedt studenten juist een uitgelezen kans om vakken te kiezen die passen bij hun persoonlijke ambitie en voorkeuren. Daarmee kunnen ze zich straks onderscheiden van andere baanzoekers.’

Bovendien zorgt een verbod op individuele minors ervoor dat studenten van bepaalde opleidingen studievertraging kunnen oplopen. Simone: ‘Het voorstel van de universiteit is rooster-technisch niet haalbaar. Tien van de twintig opleidingen hebben in de minorperiode verplichte vakken. Studenten van die opleidingen kunnen dus niet voor een vaste minor kiezen, waardoor zij óf de aantekening op hun diploma missen óf studievertraging oplopen. Dat is voor de studentenraad onacceptabel.’

Analyse

De studentenraad wil actief meedenken over een oplossing voor het minorprobleem. Toen in 2009 het huidige minorbeleid werd vastgesteld, werd afgesproken dat het huidige aanbod in 2015-2016 geëvalueerd zou worden. De studentenraad stelt voor de komende tijd te gebruiken om een analyse te maken van het type individuele minors dat studenten nu vaak kiezen. Ook kunnen de studieadviseurs van de verschillende opleidingen studenten beter voorlichten over de bestaande minors, zodat deze vaker gekozen worden.

Het is voor het eerst sinds lange tijd dat de studentenraad een voorstel van de raad van bestuur afwijst. Simone: ‘Soms waren er simpelweg geen alternatieven, zoals bij de avondtentamens, of hadden we alleen adviesrecht. Het is fijn dat we nu kunnen laten zien dat we wel degelijk op de rem trappen als de onderwijskwaliteit in het geding komt.’