Student - 9 januari 2014

Studentenraad verwijst nieuw minorbeleid naar prullenbak

tekst:
Linda van der Nat
5

De studentenraad heeft voor het eerst in tijden haar tanden laten zien. De studenten keurden het voorstel van de raad van bestuur af om de minors aan te passen. De universiteit moet terug naar de tekentafel.

Studenten hebben vrije ruimte in hun bachelor om een pakket aan verbredende of verdiepende vakken te volgen, de zogenaamde minors. De universiteit biedt studenten, naast vaste minors, de mogelijkheid om zelf een minor samen te stellen. Dit pakket aan vakken wordt door de examencommissie gekeurd op samenhang en diepgang. Goedgekeurde minors komen met naam op het diploma van de student te staan.

Wildgroei

De universiteit steekt veel moeite in de ontwikkeling van kwalitatief goede minors, maar veel studenten kiezen ervoor om zelf geschikte vakken bij elkaar te zoeken. De universiteit wil daar nu een einde aan maken, omdat de wildgroei verwarrend werkt voor werkgevers en de universiteit de kwaliteit van het vakkenpakket niet kan garanderen. De raad van bestuur stelde daarom voor per september 2014 alleen vaste minors nog te vermelden op het diploma.

De studentenraad stak daar echter een stokje voor. De studenten snappen de zorgen over kwaliteit, maar het inperken van de keuzevrijheid van studenten is de verkeerde weg, stelt Simone Ritzer (VeSte). ‘De huidige, vaste minors voorzien niet in de behoefte van studenten. Zo zijn sommige minors te moeilijk omdat er voorkennis wordt verondersteld. De individuele minor biedt studenten juist een uitgelezen kans om vakken te kiezen die passen bij hun persoonlijke ambitie en voorkeuren. Daarmee kunnen ze zich straks onderscheiden van andere baanzoekers.’

Bovendien zorgt een verbod op individuele minors ervoor dat studenten van bepaalde opleidingen studievertraging kunnen oplopen. Simone: ‘Het voorstel van de universiteit is rooster-technisch niet haalbaar. Tien van de twintig opleidingen hebben in de minorperiode verplichte vakken. Studenten van die opleidingen kunnen dus niet voor een vaste minor kiezen, waardoor zij óf de aantekening op hun diploma missen óf studievertraging oplopen. Dat is voor de studentenraad onacceptabel.’

Analyse

De studentenraad wil actief meedenken over een oplossing voor het minorprobleem. Toen in 2009 het huidige minorbeleid werd vastgesteld, werd afgesproken dat het huidige aanbod in 2015-2016 geëvalueerd zou worden. De studentenraad stelt voor de komende tijd te gebruiken om een analyse te maken van het type individuele minors dat studenten nu vaak kiezen. Ook kunnen de studieadviseurs van de verschillende opleidingen studenten beter voorlichten over de bestaande minors, zodat deze vaker gekozen worden.

Het is voor het eerst sinds lange tijd dat de studentenraad een voorstel van de raad van bestuur afwijst. Simone: ‘Soms waren er simpelweg geen alternatieven, zoals bij de avondtentamens, of hadden we alleen adviesrecht. Het is fijn dat we nu kunnen laten zien dat we wel degelijk op de rem trappen als de onderwijskwaliteit in het geding komt.’

Re:acties 5

 • Simone Ritzer - VeSte

  Om verwarring te voorkomen; het blijft voor alle studenten mogelijk een vakkenpakket samen te stellen in de vrijekeuzeruimte van het BSc programma.

  De studentenraad staat niet achter het voorgenomen besluit van de RvB omdat de verkeerde mensen hier de dupe van worden. Voor studenten die voor een zelf samengestelde minor kiezen sluit het aanbod niet aan op de vraag. En gezien het aantal zelf samengestelde minoren ontzettend hoog ligt, wijst de studentenraad de RvB en het OWI op een evaluatie van de aansluiting van het aanbod op de vraag. Zelf samengestelde minoren worden nu ook goed op kwaliteit getest, maar door de groeiende vraag hiernaar is dit niet meer te handhaven. De maatregel komt de flexibiliteit die Wageningse studenten nu hebben niet ten goede, terwijl wij daar voor staan.

  @Binnenveld; al op de hoogte dat er een tunnel bij de Bornsesteeg aangelegd zal worden, waardoor de toegang tot de campus een stuk voorspoediger zal verlopen? Komende week gaan we met verschillende partijen praten over de verkeerssituatie in de Tarthorst - input is altijd welkom. Daarbij, de Bongerd zal in de avonduren gewoon open zijn gedurende de avonduren in tentamenweken (deze voorwaarde heeft de SC gesteld).

  Reageer
 • Pas

  Uit het stukje lijkt het alsof de keuze voor je eigen vakken niet meer mogelijk is, dat zou heel raar zijn en het zou goed zijn als dat wordt tegengehouden. Maar als ik het verhaal van Buurman lees blijkt wat anders.

  Het iid een beetje raar dat je random vakken kan kiezen en later er een mooi naampje bij bedenkt, dat het dan als minor geldt. Zo is het bij mijn namelijk wel gegaan.
  Eerst alle vakken gedaan zodat het in mijn rooster zou passen. En naderhand er een leuk naampje en uitleg bij bedacht. Ik heb nu een schritterende minor titel voor op mijn diploma, helemaal zelf bedacht.

  Toch is het heel belangrijk dat vrije keuze bestaat, want misschien komen studenten op idee van vakken pakketten die studies niet zien maar waar wel vraag naar is. Op die manier kunnen er nieuwe minors ontstaan.

  Reageer
 • Binnenveld

  Jullie slaan volledig de plank mis. Juist door toe te staan dat iedereen een minor titel aan een willekeurige samenstelling van vakken kan geven, wordt de waarde van een minor lager. Dit komt doordat de wetenschappelijke waarde van een desbetreffende minor niet te checken is. Het is juist een maatregel van de raad van bestuur om de kwaliteit van de beschikbare minors te waarborgen.

  Verder ben ik het met Bram eens. Doe vakken als je ze interessant vindt. Er is vast nog wel wat ruimte in je CV om er een notitie over te maken.

  Houden jullie je voortaan maar weer bezig met fietsroutes en de Bongerd vrijhouden van avondtentamens

  Reageer
 • Bram

  Als toevallig jouw vakken niet in een minor zitten, wat zou dat? Als ze nuttig zijn voor jouw opleiding, doe ze dan gewoon.

  En waarom zou zo'n eigen vakkenpakket per se als minor op het diploma vermeld moeten worden?

  Reageer
 • Buurman van de Haarweg

  Ik ben niet op de hoogte van het voorstel van de Raad van Bestuur, maar wat ik begreep van mijn studieadviseur is dat je nogsteeds een eigen vakkenpakket kon kiezen. Je kon hier alleen niet zelf een naam aan geven en het een minor noemen.

  Onder de aanname dat bovenstaande waar is, lijkt me dat een redelijk voorstel. Ik kan me voorstellen dat de universiteit de kwaliteit van minors wil bewaken op zo'n manier. Mensen die een vastgestelde minor niet toereikend vinden kunnen een eigen vakkenpakket kiezen in hun minorruimte. Iedereen gelukkig.

  Dat de examencommissie niet zo streng is op deze zelfgemaakte minors met zelfbedachte namen is algemeen bekend.

  En daarom is het voorstel misschien best een goed idee, en snap ik niet zo goed waarom de studentenraad dit voorstel terugstuurt naar de Raad van Bestuur. Het argument dat de universiteit de keuzevrijheid zou imperken is, onder bovenstaande aanname, dan ook niet correct.

  Reageer

Re:ageer