Organisatie - 1 januari 1970

Studentenraad verdeeld over bestuursbeurzen

Er is onenigheid tussen de de fracties in de Studentenraad. De fracties kunnen het niet eens worden over de verdeling van de universiteitsbeursen voor studenten die actief zijn bij niet-studiegerichte organisaties.

De Verenigde Studenten (VeSte) zijn niet tevreden met het de huidige systematiek die vorig jaar is vastgesteld. De regeling moet volgens Veste minder 'subjectief' worden. Het huidige systeem bestaat uit een aantal criteria. Een commissie beoordeelt op basis hiervan de aanvragen. VeSte wil graag meer zekerheid creëren voor de 'ruggengraat' van het Wageningse studentenleven. Deze 'ruggengraat', waarbij onder andere alle grote verenigingen horen, moet volgens VeSte zeker zijn van een aantal beurzen. Bij eventuele financiële tekorten mag deze groep volgens VeSte in ieder geval niet de dupe zijn.
De Christen Studenten Fractie (CSF) en de Progressieve Studenten Fraktie (PSF) zijn het hier niet mee eens. ,, De diversiteit van het studentenleven is voor ons erg belangrijk'', stelt Marcel Goveart van de PSF. ,,Waarom zou je dan bij geldgebrek specifiek in één categorie gaan snijden? Als je nu al vindt dat er relatief teveel geld naartoe gaat, dan moet je het daar nu over hebben. Wellicht zijn de huidige criteria dan niet goed.''
VeSte wil dat studentenverenigingen met minder dan honderdvijftig leden niet meer dan zes maanden beurs krijgen voor vrijwilligers. Verenigingen met meer dan honderdvijftig leden, een eigen mensa en flink wat commissies kunnen in het plan van VeSte aanspraak maken op beurzen voor bijna dertien voltijds vrijwilligers. ,,Grote verenigingen hebben vaak een sociëteit, een mensa en veel externe contacten'', aldus Rudy Jonker van VeSte. ,,Dit veroorzaakt veel werk dat niet direct met het ledenaantal te maken heeft. Vandaar deze grote overstap. Er zijn overigens geen verenigingen die rond de honderdvijftig leden hebben.''
,,De sprong die VeSte wil opnemen in de verdeelsystematiek, kan niet verantwoord worden'', aldus PSF'er Govaert. ,,Op basis van het eerlijkheidsbeginsel lijkt het ons niet meer dan logisch om een minder grove indeling te maken, met de daaraan gekoppelde maanden.'' CSF en PSF willen een basispakket voor elke vereniging, ongeacht het aantal leden. Daar bovenop komen dan variabele beurzen voor verenigingen met meer leden en meer activiteiten.
,,Op die manier kan iedereen die tien man bij elkaar haalt straks een beurs aanvragen'', reageert Albertien Perdok van VeSte. Veste vindt dat alleen universitaire studenten mee mogen tellen als leden. De Christen-Progressieve gelegenheidscoalitie is daar mordicus op tegen. ,, Als een student een rol wil spelen in een organisatie die voldoende relevantie heeft voor de universiteit, dan moet de vertraging die deze student oploopt gecompenseerd worden door ondersteuning van de universiteit'', stelt Bob Douma van de CSF. |
G.v.H.