Nieuws - 11 november 2015

Studentenraad schrijft open brief over bestuursbeurs

De studentenraad wil dat de bestuursbeurs (FOS) minimaal 370 euro per maand bedraagt en wees daarom de door de raad van bestuur geboden 320 euro af. In een brief legt de studentenraad aan studenten uit waarom die 50 euro zo’n groot verschil maken.

De onenigheid tussen de studentenraad en de raad van bestuur over de FOS leverde een conflict op dat zal dienen voor de Landelijke Geschillen Commissie.

Volgens de studentenraad is het niet voor alle studenten duidelijk waarom de studentenraad vasthoudt aan die 50 euro, schrijven de raadsleden in de brief. Ze benadrukken dat de pijn voor de raad zit in het feit dat de RvB voortaan gebruik wil maken van een uniform bedrag. Dit heeft tot gevolg dat er geen aanvullende bestuursbeurs meer wordt uitgekeerd. De studentenraad vreest dat studenten met een aanvullende beurs hierdoor een te hoge drempel zullen ervaren om aan een bestuursjaar te beginnen.