Nieuws - 13 mei 2020

Studentenraad: op wie ga jij stemmen?

tekst:
Luuk Zegers

Studenten mogen van 25 tot 28 mei stemmen op wie er komend collegejaar in de studentenraad komt. Dit zijn de lijsttrekkers.

De lijsttrekkers van de studentenraadspartijen. © S&I, CSF en VeSte

ruth2.jpg

Ruth Amoako-Adusei (25), masterstudent Organic Agriculture, lijsttrekker Christelijke Studenten Fractie (CSF)

‘Twee jaar geleden kwam ik van Ghana naar Nederland voor mijn master. Ik stel mijzelf verkiesbaar voor CSF omdat ik mij identificeer met hun christelijke waarden van integriteit, duurzaamheid en bijbelse principes als gidsende kracht. Ik weet dat sommigen zichzelf niet op één lijn willen plaatsen met religie, maar ik denk dat die bijbelse waarden bijdragen aan een goed functionerende maatschappij. Ik vertegenwoordig een internationaal perspectief, christelijke waarden en ik wil een bijdrage leveren met mijn kennis en ervaring.

‘Veel studenten worstelen met online onderwijs. Sommigen studeren in dezelfde kamer als waar ze in eten en slapen. Ik loop momenteel stage en ik worstel daar al mee. Moet je je voorstellen dat je vakken moet volgen. Of stel je voor dat je in februari aan je studie bent begonnen: is dit het onderwijs waarvoor je naar Wageningen bent gekomen? Colleges van vorig jaar? Daarvoor had je ook thuis kunnen blijven. Ik weet dat docenten alles doen wat ze kunnen. Het is belangrijk om te brainstormen en uit te vinden hoe we de onderwijskwaliteit het beste kunnen beschermen.’


lan.png

Lan Rajlic (25), masterstudent Management, Economics and Consumer Studies, lijsttrekker Sustainability and Internationalization (S&I)

‘Ik vind duurzaamheid en integratie heel belangrijk. Mijn motto is “integratie door onderwijs.” Ik geloof dat de beste manier om te integreren, samenwerken en ideeën te delen is om soft skill evenementen zoals debatten te organiseren. Als ik in de studentenraad zit, wil ik een maandelijks terugkerend evenement opzetten zodat studenten ons beter kunnen leren kennen. Zo kunnen wij ze beter vertegenwoordigen. Dit kan studenten ook helpen elkaar beter te leren kennen en begrijpen.

‘Momenteel hebben sommige studenten het moeilijk met de lockdown. Mensen horen niet geïsoleerd te zijn. De studentenraad kan functioneren als een medium door evenementen te organiseren. Voorlopig online, en als de maatregelen worden versoepeld, ook offline, op een verantwoorde manier. Meet and greets waar iedereen welkom is om te praten over alles wat ze willen. Toegankelijke sociale evenementen. Misschien een picknick of een wandeling in het bos.’


wieb2rechtop aub.png

Wieb Devilee (20), bachelorstudent Milieuwetenschappen, lijsttrekker Verenigde Studenten (VeSte)

‘De kernwaarden van VeSte zijn hoge onderwijskwaliteit, brede ontwikkeling van de student en een actief studentenleven. Die waarden passen bij mij. Bij studentenvereniging SSR-W zat ik in de maatschappelijke commissie, die activiteiten organiseert om geld in te zamelen voor goede doelen. Vorig jaar zat ik in de onderzoekscommissie van de Landelijke Kamer van Verenigingen, waarbij we keken naar studentenwelzijn: wat speelt er en welke maatregelen kunnen verenigingen nemen om leden met welzijnsklachten te ondersteunen? Afgelopen half jaar was ik op uitwisseling in Guelph, Canada.

‘Als kandidaat heb ik drie speerpunten. Ik wil mij ervoor inzetten dat online onderwijs niet ten koste gaat van de onderwijskwaliteit. Je ziet nu dat er problemen ontstaan bij practica en tutorials. Daar moeten oplossingen voor komen. Ten tweede wil ik dat WUR deelneemt aan een pilot met flex-studeren, waarbij studenten kunnen betalen per vak. Dit biedt mogelijkheden aan studenten die een bestuursjaar willen doen, topsporters en studenten die mantelzorger zijn. Zo wordt op eigen tempo studeren financieel gezien makkelijker. Ten derde wil ik dat de universiteit meer geld beschikbaar stelt voor duurzaamheidsinitiatieven van studentenorganisaties.’

Lees meer: