Nieuws - 18 mei 2015

Studentenraad op de bres voor bestuursbeurs

tekst:
Linda van der Nat

De studentenraad maakt zich op voor een flinke discussie met de raad van bestuur over de hoogte van de bestuursbeurzen.

Bestuursleden van studentenorganisaties zoals de studentenraad, de grote studentenverenigingen en de sportstichting, leggen hun studie stil om zich te wijden aan bestuurstaken. De FOS (Financiële Ondersteuning Studenten) biedt deze studenten financiële compensatie voor de vertraging die ze oplopen. Dit geldbedrag is gekoppeld aan de basisbeurs. Door het verdwijnen van de basisbeurs vanaf september dit jaar staat ook de FOS op losse schroeven.

Voor komend jaar is er een overgangsregeling voor studentbestuurders. Vanaf het collegejaar 2016/2017 wil de raad van bestuur de studenten een vast bedrag geven dat overeenkomt met het bedrag van de huidige basisbeurs. Dit komt neer op 286 euro per maand. De studentenraad vindt dit veel te mager, aldus Soline de Jong (VeSte). ‘Het was al geen vetpot, maar het sociaal leenstelsel legt helemaal een flinke financiële druk op de schouders van studenten. De uni zou studenten die zich extra willen ontwikkelen door een bestuursjaar te doen, juist moeten aanmoedigen. Want de studentenverenigingen en –organisaties maken Wageningen tot een bruisende studentenstad.’

CSF, S&I en VeSte denken nog na over een precies bedrag. ‘We willen meer dan wat er nu geboden wordt, maar we willen ook met een realistische eis komen. De bestuursbeurs hoeft geen basissalaris te worden,’ aldus Robin van der Bles (VeSte). Daarnaast zou de studentenraad graag een vorm van collegegeldvrij besturen willen zien. Robin: ‘Fulltime bestuurders volgen geen vakken en maken zelden tentamens. Ze betalen echter het volledige collegegeld. Wij vinden dat zij daarvoor gecompenseerd moeten worden.’

De studentenraad roept alle studentbestuurders op om donderdag 21 mei de vergadering met rector Martin Kropff bij te wonen. ‘We moeten de raad van bestuur een duidelijk signaal geven dat dit voor studenten een belangrijke kwestie is.’

De FOS-regeling biedt financiële ondersteuning voor studenten die vertraging oplopen door overmacht (bijvoorbeeld door ziekte), topsport en erkende bestuursactiviteiten. In 2013 hebben 492 studenten gebruik gemaakt van de FOS-regeling. Van het totaal aantal ondersteunde studenten kwam 86 procent in aanmerking vanwege bestuursactiviteiten en 14 procent vanwege overmacht.  In totaal gaf de universiteit in 2013 ruim zeven ton uit aan de regeling.