Student - 18 mei 2015

Studentenraad op de bres voor bestuursbeurs

tekst:
Linda van der Nat
3

De studentenraad maakt zich op voor een flinke discussie met de raad van bestuur over de hoogte van de bestuursbeurzen.

Bestuursleden van studentenorganisaties zoals de studentenraad, de grote studentenverenigingen en de sportstichting, leggen hun studie stil om zich te wijden aan bestuurstaken. De FOS (Financiële Ondersteuning Studenten) biedt deze studenten financiële compensatie voor de vertraging die ze oplopen. Dit geldbedrag is gekoppeld aan de basisbeurs. Door het verdwijnen van de basisbeurs vanaf september dit jaar staat ook de FOS op losse schroeven.

Voor komend jaar is er een overgangsregeling voor studentbestuurders. Vanaf het collegejaar 2016/2017 wil de raad van bestuur de studenten een vast bedrag geven dat overeenkomt met het bedrag van de huidige basisbeurs. Dit komt neer op 286 euro per maand. De studentenraad vindt dit veel te mager, aldus Soline de Jong (VeSte). ‘Het was al geen vetpot, maar het sociaal leenstelsel legt helemaal een flinke financiële druk op de schouders van studenten. De uni zou studenten die zich extra willen ontwikkelen door een bestuursjaar te doen, juist moeten aanmoedigen. Want de studentenverenigingen en –organisaties maken Wageningen tot een bruisende studentenstad.’

CSF, S&I en VeSte denken nog na over een precies bedrag. ‘We willen meer dan wat er nu geboden wordt, maar we willen ook met een realistische eis komen. De bestuursbeurs hoeft geen basissalaris te worden,’ aldus Robin van der Bles (VeSte). Daarnaast zou de studentenraad graag een vorm van collegegeldvrij besturen willen zien. Robin: ‘Fulltime bestuurders volgen geen vakken en maken zelden tentamens. Ze betalen echter het volledige collegegeld. Wij vinden dat zij daarvoor gecompenseerd moeten worden.’

De studentenraad roept alle studentbestuurders op om donderdag 21 mei de vergadering met rector Martin Kropff bij te wonen. ‘We moeten de raad van bestuur een duidelijk signaal geven dat dit voor studenten een belangrijke kwestie is.’

De FOS-regeling biedt financiële ondersteuning voor studenten die vertraging oplopen door overmacht (bijvoorbeeld door ziekte), topsport en erkende bestuursactiviteiten. In 2013 hebben 492 studenten gebruik gemaakt van de FOS-regeling. Van het totaal aantal ondersteunde studenten kwam 86 procent in aanmerking vanwege bestuursactiviteiten en 14 procent vanwege overmacht.  In totaal gaf de universiteit in 2013 ruim zeven ton uit aan de regeling.

 

 

Re:acties 3

 • gek hoor

  Toch gek. Minstens tienduizenden mensen doen vrijwillig bestuurswerk bij sportclubs, goede doelen en andere, soms grote verenigingen. Gewoon, naast hun werk in de avonduren, en krijgen daar helemaal niets voor betaald. Waarom zouden studenten dan wel betaald moeten worden om wat te doen in het bestuur van een gezelligheidsvereniging? En soms zelfs een jaar lang volledig vrijgesteld worden voor iets dat makkelijk in een paar avonden of weekenden gedaan kan worden? Lijkt me niet echt een voorbereiding op de echte maatschappij.

  Reageer
  • ZLG

   Bij welke verenigingen zitten die bestuurders precies die 'een jaar lang volledig vrijgesteld worden voor iets dat makkelijk in een paar avonden of weekenden gedaan kan worden'? Ik ken ze namelijk niet.

  • Hamkaas

   Omdat er ook wel degelijk studentenbesturen zijn die aanzienlijk méér tijd kosten dan de gemiddelde 40-urige werkweek! Een horecaomzet die in de tonnen loopt zet je ook niet "even in de weekenden" neer. Veel zaken in een bestuur kunnen een stuk efficiënter, maar dat hoort juist bij een "studentenbestuur". Iedereen die een bestuursjaar gedaan heeft zal achteraf zeggen dat hij/zij deze taken in het vervolg beter en in minder tijd zou kunnen doen. Ergo: een leerzame ervaring voor de student en een voorbereiding op de maatschappij.

   Over kleinere commissies valt inderdaad te twisten. Een maand fulltime flyers ontwerpen voor de AID hoeft mijns inziens dan weer niet gecompenseerd te worden door FOS.

  • ook gek

   Een horeca-omzet die in de tonnen loopt is niet echt veel meer werk dan een omzet die tienduizend euro bedraagt. Alleen de getallen zijn iets groter. En iedere kroegbaas doet de administratie in de avonduren. Daar heeft hij echt geen 40-urige werkweek voor nodig.

 • Petje

  86% van 492 studenten. Dit houdt in dat ~394 studenten gebruik maken van de FOS regeling. Uitgaande van een gemiddelde bestuursgroep van 8 personen zijn dat zo'n 50 besturen!? Nu kan ik mij niet zo snel 50 full-time besturen inbeelden binnen Wageningen.

  Een mogelijke verklaring voor dit hoge bedrag is de FOS die wordt verstrekt aan commissie deelname binnen gezelligheidsverenigingen. Toen ik zelf een grote commissie deed binnen een studentenvereniging kreeg ik hier 1 maand FOS voor terug. Echter mijn mede commissie genoten hadden geen idee van het feit dat ze een maand stufi kregen voor hun commissiewerk. Pas toen ze al lang en breed besloten hadden deel te nemen aan de commissie heb ik ze verteld, er van uitgaande dat ze het al wisten, dat ze recht hadden op 1 maand FOS.

  Van nature vinden mensen het een eer om gevraagd te worden voor bepaalde commissies en is een financiële compensatie niet iets wat in overweging wordt genomen in het besluit tot deelname. Gevoelsmatig zou ik zeggen dat bepaalde verantwoordelijkheden en taken op je nemen, vooral binnen een studenten- sport of gezelligheid vereniging, een investering is in jezelf die niet per se een financiële compensatie met zich mee moet brengen. Het is iets wat je naast je studie doet en ja, dan krijg je het tijdelijk even druk of het gaat ten koste van een tentamen! Neemt niet weg dat je bezig was met je hobby.

  Graag blijft de FOS behouden voor besturen! Desnoods van het geld dat commissies nu krijgen.

  Reageer
 • koppel-verkoper

  Nieuw idee: Koppel de hoogte van de FOS voor studentenbesturen aan de hoogte van de beloning voor bestuurders van de Universiteit. zo rond de 10% Lijkt me zeer schappelijk. Rekenvoorbeeldje

  Stel een bestuurder verdient 80.000 incl. bonus (geen idee of dit in de buurt komt van wat nu gebruikelijk is) dan krijgt een studentbestuurder 8.000 per jaar.

  Het direct koppelen van de salarissen versterkt de onderlinge afhankelijkheid van deze twee partijen en houd de beloningen proportioneel.

  Reageer
  • ZLG

   De RvB zit rond of boven de Balkenendenorm. De Balkenendenorm voor semi-publieke instellingen komt volgens mij neer op ongeveer 225k (bruto, incl pensioenopbouw). In het huidige systeem krijgt een student die een full-time bestuursjaar doet dus iets meer dan 1% van het salaris van een bestuurslid ;-)


Re:ageer