Nieuws - 10 februari 2011

Studentenraad: nieuwe FOS-bijdrage oneerlijk

De Studentenraad en de universiteit zijn het fundamenteel oneens over de verdeling van de be­-stuursbeurzen. Grootste pijnpunt is de vaste maandelijkse bijdrage die de universiteit wenst.

Nu krijgen studenten die bestuurswerk doen nog een FOS-bijdrage (FinanciĆ«le Ondersteuning Studenten)  die afhankelijk is van de studiefinanciering en dus het inkomen van de ouders. Thuiswonende studenten krijgen bijvoorbeeld minder dan uitwonenden. Maar de Raad van Bestuur van Wageningen UR wil dat systeem op de helling. Reden daarvoor is de tijdrovende administratieve rompslomp die een en ander met zich meebrengt. Een vaste bijdrage per maand die voor iedereen gelijk is, lost dat probleem op.
Maar de studenten zijn mordicus tegen, zegt Veste-woordvoerder Luuk Brinkman. Zij eisen dat de omstreden maatregel van tafel gaat. Belangrijkste argument tegen de vaste bijdrage is dat zo'n verdeling oneerlijk is. De maatregel pakt volgens Brinkman slecht uit voor studenten met een aanvullende beurs. Die dreigen aanzienlijk minder geld te krijgen dan in het oude systeem. ' De mogelijkheden voor mensen met een aanvullende beurs om zich actief in te zetten voor een vereniging worden kleiner. Een eerlijke verdeling van het geld kan niet meer worden gegarandeerd.'
Lagere vergoeding
De FOS-pot is al drie jaar bevroren op 550.000 euro. Het geld wordt tot nu toe onder de verenigingen en clubs verdeeld via een ingewikkeld stelsel van regels. Leidend daarin zijn naast het ledenaantal ook de werkdruk. Een grote studentenvereniging bijvoorbeeld krijgt volgens Brinkman ongeveer 144 maanden vergoeding. De gemiddelde maandelijkse vergoeding bedraagt 317 euro.
In het nieuwe voorstel van de RvB komt een vaste maandelijkse bijdrage uit op ongeveer 266 euro. Daar staat tegenover dat er meer maanden zijn te verdelen over de verenigingen. Maar daarmee wordt volgens Brinkman de oneerlijkheid niet weggepoetst. Een vaste bijdrage is volgens de Studentenraad bovendien in strijd met de wet. Brinkman: 'Studenten mogen niet meer geld krijgen van de universiteit dan via hun beurs. Thuiswoners sluit je dus met een vaste bijdrage uit.'
Eenvoudiger
De verdeling van het geld wordt in nieuwe systeem in ieder geval een stuk eenvoudiger. Daarover zijn de studenten en de universiteit het wel eens. Maar de vaste bijdrage is volgens Brinkman onacceptabel. Dat is Kropff afgelopen dinsdag meegedeeld. Volgens de studenten lost het digitaliseren van de FOS-inschrijving de administratieve problemen grotendeels ook op. Kropff heeft toegezegd de vaste bijdrage nog eens onder de loep te nemen en te zoeken naar alternatieven.