Nieuws - 10 mei 2001

Studentenraad kritisch over college van bestuur

Studentenraad kritisch over college van bestuur

De studentenraad is tevreden met haar invloed op het beleid van de universiteit. Ze is echter kritisch over het college van bestuur. Dat blijkt uit een onlangs gehouden evaluatie van de bestuurstructuur.

Drie jaar geleden is de bestuursstructuur van universiteiten in een landelijke regel op de schop genomen. Toen werden het college van bestuur en de medezeggenschapsraden, in de vorm van de studentenraad en de ondernemingsraad, gevormd. De studentenraad telt 12 leden en de ondernemingsraad telt zeventien leden, maar zij hebben gelijke zeggenschap en beslissen over voorstellen van het college. Voorheen was er ??n universiteitsraad van 33 personen, waarvan zeven studenten.

De studentenraad vindt dat ze veel inspraak heeft in vergelijking met studenten in andere steden. Ook is ze blij met de verdeling in studentenraad en ondernemingsraad, wat bij andere universiteiten niet altijd het geval is.

Wel vindt de studentenraad dat het college duidelijker moet zijn. Volgens studentenraadslid Loren Habing zegt het college te vaak 'het komt wel goed'. Ilse Straver meent dat het college zich actiever op kan stellen naar de studentenraad door informatie op tijd en naar waarheid door te geven. Pieter de Wolf denkt dat de studentenraad bewust buiten bepaalde belangrijke zaken wordt gehouden uit angst voor kritiek van de studentenraad. Karen de Jong voegt daaraan toe dat ze discussies over strategisch beleid mist. | S.L.