Organisatie - 15 mei 2014

Studentenraad: Wat te kiezen

tekst:
Linda van der Nat

Voor het eerst sinds jaren doen er weer drie partijen mee aan de studentenraadsverkiezingen. Je zou zeggen dat er dus weer wat te kiezen valt voor alle Wageningers. Maar is dat ook zo? Resource legde de lijsttrekkers vijf stellingen voor.

JORDI VAN KLEEFF – CSF Voor de gelovige student  Jordi studeert Internationaal land- en waterbeheer. Hij blies samen met twee vrienden dit jaar de oude christelijke studentenraadsfractie CSF nieuw leven in. Jordi is lid van de christelijke studentenvereniging C.S.F.R. Dei Gratia.
JORDI VAN KLEEFF – CSF Voor de gelovige student Jordi studeert Internationaal land- en waterbeheer. Hij blies samen met twee vrienden dit jaar de oude christelijke studentenraadsfractie CSF nieuw leven in. Jordi is lid van de christelijke studentenvereniging C.S.F.R. Dei Gratia.

De universiteit doet al meer dan genoeg aan duurzaamheid.

 Cathy ‘Wageningen University draait om duurzaamheid. Het staat in hun missie. Dat er ook een partij zit in de studentenraad die zich daarop focust, is wat mij betreft cruciaal. Afgelopen jaar waren er een paar Independent Members die zich daarop richtten, maar hun stem was niet sterk genoeg.’
 Jordi ‘Denk je dan dat de andere partijen duurzaamheid niet belangrijk vinden?’
 Cathy ‘Ik denk dat de andere partijen duurzaamheid óók belangrijk vinden, maar het heeft geen prioriteit. Een ‘groene partij’ zou de raad van bestuur actiever adviseren om hun duurzaamheidsbeleid te veranderen. De universiteit is al op de goede weg met het instellen van een duurzaamheidspanel. Bovendien is er in 2011 100 procent duurzaam ingekocht. Ik denk echter dat er meer campagnes zijn die de universiteit zou kunnen steunen. Een heel leuk initiatief is The Fossil Free Campaign. Zij krijgen echter alleen maar vage antwoorden van de raad van bestuur, geen fundamentele steun.’
 Soline ‘Het probleem is volgens mij meer dat studenten niet weten wat de universiteit precies aan duurzaamheid doet. De universiteit doet namelijk al behoorlijk veel, omdat het onderdeel is van hun missie. Het afval wordt gescheiden, er zijn veel vakken over duurzame ontwikkelingen. Zo’n 30 procent van de energievoorziening in Wageningen komt van een windmolenpark in Flevoland. De universiteit zou dat beter voor het voetlicht kunnen brengen.’
 Jordi ‘Het gevaar is dat het op een gegeven moment meer symbolisch wordt dan dat er werkelijk werk wordt gemaakt van duurzaamheid. De universiteit speelt een voortrekkersrol in de wereld als het gaat om duurzaamheid, maar wat mij betreft mogen ze wel wat voorzichtiger zijn met het promoten van duurzaamheid, want je moet het ook waarmaken.’

SOLINE DE JONG – VESTE Voor de actieve student  Soline studeert Communicatiewetenschappen. De afgelopen jaren was ze actief voor IxESN, de studentenvereniging voor internationale studenten. Eerst in het Wageningse bestuur, later ook in het landelijke. Daarnaast is ze lid van KSV Franciscus.
SOLINE DE JONG – VESTE Voor de actieve student Soline studeert Communicatiewetenschappen. De afgelopen jaren was ze actief voor IxESN, de studentenvereniging voor internationale studenten. Eerst in het Wageningse bestuur, later ook in het landelijke. Daarnaast is ze lid van KSV Franciscus.

VeSte is de afgelopen jaren veel te lief geweest voor de raad van bestuur.

 Soline ‘Als je het vergelijkt met de studentenraden in andere steden, dan heeft VeSte goed contact met de raad van bestuur. Ze luisteren echt naar ons en nemen ons advies aan. Blijkbaar is dat best bijzonder.’
 Jordi ‘Ik denk dat VeSte haar werk goed heeft gedaan. Ze zijn niet te aardig geweest; om tot een besluit te komen moet je meebewegen. Maar ik denk wel dat meerdere partijen zorgen voor een meer uitgebalanceerde blik op bepaalde onderwerpen. Het mag best wat kritischer.’
 Soline ‘VeSte probeert altijd tot een overeenkomst te komen, maar we zeggen heus niet op alles ‘ja oké, doe maar’. We komen echt op voor de studenten, zoals met het BSA (bindend studieadvies) . Toen heeft de studentenraad fl ink gediscussieerd met de raad van bestuur om te zorgen dat studenten niet te hard zouden worden geraakt. Ons doel is een werkbaar compromis te bereiken.’
 Cathy ‘Het belangrijkste voor een studentenraad is dat je een brug bent tussen studenten en de raad van bestuur. Voor VeSte is het goed als er meer partijen in de raad zitten. Het is beter voor hun imago als ze zelf ook een steviger weerwoord krijgen.’  
 Jordi ‘Ik ben niet bang om het komende jaar de confrontatie op te zoeken, ook met de raad van bestuur. Als het nodig is, moet je hard durven spelen.’


Wat heeft de studentenraad afgelopen jaar onder meer voor elkaar gekregen? 

 • BINDEND STUDIEADVIES (BSA) De Student Staff Council (SSC), waarin ook leden van de studentenraad zitten, protesteerde fl ink tegen de komst van een BSA. Op aandringen van de SSC komt er een monitorgroep die nauw betrokken wordt bij het beleid rondom het BSA. Ook biedt de universiteit de SSC adviesrecht rondom beleidsveranderingen. De SSC moet nog akkoord gaan.
 • MINORENBELEID De studentenraad weigerde in te stemmen met een aanpassing van het minorbeleid. De universiteit wilde namelijk de mogelijkheden voor een vrije minor beperken. Volgens de studentenraad past het huidige aanbod niet bij de behoeften van de studenten. Het Onderwijsinstituut gaat nu het hele beleid onder de loep nemen.
 • AVAILABLE PC APP De studentenraad is betrokken geweest bij de ontwikkeling van een app op je telefoon waarop je kunt zien in welk onderwijsgebouw en welke zalen nog computers beschikbaar zijn. Inmiddels is deze app al meer dan tweeduizend keer gedownload.
 • SILENT ROOMS Dankzij de studentenraad is het aantal ruimtes waarin in studie- en tentamenweken in alle rust gestudeerd kan worden dit jaar fi ks uitgebreid.
 • NIEUW BETAALSYSTEEM CHINEES Bij de Chinese cateraar op het Forum kan alleen nog betaald worden met muntjes die bij de kassa gehaald kunnen worden
 • AUTOMATISCH UITLOGSYSTEEM Zodat studenten computers niet ongebruikt bezet houden
 • GLASBAK OP HET FORUM  

Een christelijke partij hoort niet in een studentenraad thuis.

 Jordi ‘Er zijn veel christelijke studenten in Wageningen, al dan niet aangesloten bij een vereniging. Er zijn ook veel christelijke, internationale studenten. Het is goed om verenigd te zijn binnen een studentenraadsfractie. Wij kijken toch anders naar wat er speelt op de universiteit. Wij handelen vanuit onze christelijke waarden: verantwoordelijkheid, eerlijkheid, transparantie.’
 Soline ‘Hoe uit zich dat dan in de studentenraad? Voor VeSte zijn die waarden ook belangrijk.’
 Jordi ‘We hadden ons bij VeSte aan kunnen sluiten, ik denk dat onze standpunten regelmatig overeen zullen komen omdat we allebei onderwijskwaliteit heel belangrijk vinden. Maar dan zit je wéér met z’n allen bij een partij. Het is juist goed als er wat te kiezen valt. En onze focus zal zeker anders zijn. Wij vinden bijvoorbeeld dat er meer fl exibiliteit mag zijn naar studenten die vanwege hun geloof principiële bezwaren hebben tegen bepaalde practica of excursies. Niet dat zij die onderdelen mogen overslaan, maar er moet hen wel een luisterend oor geboden worden.’
 Cathy ‘Het is goed om de verschillende onderwerpen vanuit verschillende perspectieven te zien, zoals een internationale of een christelijke. Mijn ervaring is dat christelijke mensen erg aardig zijn en het lijkt me goed om een frisse wind in de studentenraad te hebben. Ik heb begrepen dat hun stem niet altijd gehoord werd.’
 Soline ‘Enerzijds vind ik het goed dat er een christelijke partij in de studentenraad komt. Als deze studenten het gevoel hebben dat hun stem niet gehoord wordt door VeSte, dan is het goed dat ze hun eigen fractie hebben. Aan de andere kant vraag ik me af of het geloof een rol moet spelen bij het onderwijsbeleid. We zijn hier om wetenschap te bedrijven en dat gaat niet goed samen met het christelijke geloof.’
 Jordi ‘We zijn er niet op uit om het onderwijs christelijker te maken, maar ik denk wel dat wij gelovige studenten beter begrijpen. De discussie wordt daardoor gemakkelijker omdat we beter in staat zijn hen een stem te geven.’

ZHOU SI (CATHY) – S&I Voor de internationale / milieubewuste student       Cathy komt uit de Chinese provincie Hubei en studeert Omgevingswetenschappen. Ze woont in Dijkgraaf. Cathy wilde eerst meedoen aan de verkiezingen als Independent Member, maar merkte dat de nieuwe partij S&I precies paste bij haar overtuigingen.
ZHOU SI (CATHY) – S&I Voor de internationale / milieubewuste student Cathy komt uit de Chinese provincie Hubei en studeert Omgevingswetenschappen. Ze woont in Dijkgraaf. Cathy wilde eerst meedoen aan de verkiezingen als Independent Member, maar merkte dat de nieuwe partij S&I precies paste bij haar overtuigingen.

De studentenraad moet wat doen aan de problemen rondom internationaal groepswerk.

 Soline ‘Groepswerk en practica zijn heel belangrijk want je kunt niet alles uit een boek leren. Daarnaast komen Wageningse studenten later vaak in een internationale omgeving terecht en dan is het fi jn om al ervaring te hebben met het samenwerken met andere culturen. Maar er zijn soms wel problemen. Internationale studenten kunnen onzeker zijn over hun Engels en Nederlandse studenten kunnen ontzettend direct zijn. Dat frustreert.’
 Jordi ‘Ik hoor vaak Nederlandse studenten klagen over het groepswerk. Nederlandse studenten zijn veel bekender met groepswerk dan internationale studenten, dus misschien is het een goed idee om internationale studenten een training te laten doen zodat ze beter voorbereid zijn.’
 
Soline ‘Het ligt niet alleen aan de internationale studenten. Ook Nederlandse studenten zijn niet altijd voorbereid op de culturele verschillen. Het lijkt me daarom verstandig als de universiteit meer aandacht geeft aan interculturele communicatie.’
 
Cathy ‘Daar ligt ook een taak voor de studentenraad. Wij kunnen invloed uitoefenen op het beleid en op onderwijsprogramma’s. Bovendien staan we in nauw contact met de studenten, dus hebben we een vrij goed overzicht van wat de meningen zijn en wat er verbeterd zou kunnen worden.’

Een studentenraad moet zich bezig houden met onderwijsbeleid. De rest (huisvesting, verkeersveiligheid) is voor studentenlobbyclubs.

 Cathy ‘De studentenraad is er voor studentenbelangen en studenten zijn niet alleen geïnteresseerd in onderwijsprogramma’s. Zij zien ook problemen met huisvesting of faciliteiten en gaan daarmee naar de studentenraad. Wij hebben de macht om er iets aan te veranderen en kunnen dat veel sneller dan een lobbygroep.’
 Soline ‘Toen er nog een studentenvakbond was, hield de studentenraad zich vooral bezig met onderwijs. Ik denk dat de raadsleden het heel erg leuk vonden dat ze zich ook met het studentenleven bezig konden houden en niet alleen met beleid. Ze hebben op dat gebied ook veel bereikt, zoals de verkeersveiligheid op de Bornsesteeg.’
 Jordi ‘Onderwijsbeleid speelt zich veel meer op de achtergrond af en is ook vaak langetermijnwerk. Als je iets verandert op het gebied van studentenfaciliteiten dan zien studenten dat meteen en dat vergroot de populariteit van de studentenraad.’
 Soline ‘Als allemaal kleine lobbygroepjes zich met verschillende onderwerpen bezig gaan houden, is het overzicht weg. De studentenraad heeft goed contact met de universiteit, de gemeente en Idealis en is dus beter in staat om ook die onderwerpen op te pakken. Bij kleinere studentenclubs raakt het eerder verloren. Het lijkt mij als studentenraadslid ook leuker om je met allerlei verschillende onderwerpen bezig te houden. Alleen maar beleid beleid beleid, dat is toch ook, nou, niet saai, maar wel eenzijdig.’

Foto: Guy Ackermans