Nieuws - 1 januari 1970

Studentenraad LUW botst met bestuur over milieuopleiding

Studentenraad LUW botst met bestuur over milieuopleiding

Studentenraad LUW botst met bestuur over milieuopleiding

De gezamenlijke vergadering van studentenraad en ondernemingsraad van de Landbouwuniversiteit heeft op 24 februari na een tumultueuze vergadering niet ingestemd met het opleidingenaanbod van de raad van bestuur. Alle aanwezige leden van de ondernemingsraad stemden voor het plan van het bestuur, de studentenraad stemde tegen. Omdat een aantal leden van de ondernemingsraad afwezig was, viel de stemming in het voordeel van de studenten uit

Twistpunt tussen bestuur en studentenraad was de opleiding Technologie en milieumanagement. De studentenraad vindt de opleiding te breed en daardoor niet aansprekend voor potentiƫle studenten. Het bestuur wil de oude opleidingen Landbouwtechniek en Milieuhygiƫne fuseren, omdat het de toekomstige instroom van studenten te klein acht om een zelfstandige studierichting te rechtvaardigen

De ondernemingsraad liet zich tijdens de vergadering overtuigen door rector prof. dr Cees Karssen en stemde in met de elf voorgestelde opleidingen. Wel bedong de fractie PromoV dat de naam van de nieuwe opleiding Milieu en duurzame technologie moest worden, om aan te geven dat milieu het centrale thema van de opleiding was

Het voorstel van het bestuur werd uiteindelijk echter verworpen met 14,0 stemmen voor en 14,2 tegen. Deze bizarre stemverhouding wordt veroorzaakt door het feit dat studenten in de gezamenlijke vergadering een zwaardere stem hebben dan de leden van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad bestaat uit zeventien leden, de studentenraad uit twaalf leden. Om de beide raden gelijke invloed te geven, telt een studentenstem voor 17/12

Rector Karssen reageerde ontstemd op de uitslag van de stemming. Ook leden van de ondernemingsraad verweten de studenten dat zij onvoldoende rekening hielden met de belangen van de universiteit. De raad van bestuur heeft grote haast met de besluitvorming over de opleidingen, omdat de lijst met opleidingen voor 28 februari moet worden ingeleverd bij het Centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho). Gebeurt dat niet, dan loopt de herprogrammering van het onderwijs een jaar vertraging op

De studenten vonden op hun beurt dat zij al in vroeg stadium hebben aangegeven dat zij problemen hebben met de voorgestelde fusieopleiding. De raad van bestuur en de raden vergaderen op 25 februari verder over de nu ontstane situatie

De medezeggenschapsraden stemden wel in met het voorstel van het bestuur om de nieuwe programma's per september 2000 te starten. De fracties twijfelden of de universiteit op tijd klaar zal zijn met de nieuwe programma's, maar ze lieten zich overtuigen door collegevoorzitter prof. dr Cees Veerman die beloofde royaal geld uit te trekken voor de herprogrammering. K.V