Wetenschap - 1 januari 1970

Studentenprotest tegen kabelbedrijf

Studentenprotest tegen kabelbedrijf

Studentenprotest tegen kabelbedrijf

Studenten met een kabelmodemaansluiting op hun kamer gaan bij kabelbedrijf Telekabel hun abonnementsgeld terugvragen. Volgens de vereniging van kabelmodemgebruikers, die de belangen van studenten met een Internetverbinding via Telekabel behartigt, was de verbinding de laatste twee maanden zeer onregelmatig. De vereniging is daarom een handtekeningactie begonnen om restitutie van het abonnementsgeld te vragen

Het universiteitsbestuur is van plan binnenkort een nieuwe overeenkomst te sluiten met Telekabel voor het verzorgen van Internetverbindingen in de studentenflats. Studenten gaan volgens de nieuwe regeling 45 gulden per maand betalen voor hun aansluiting. Nu is dat nog 25 gulden

Ondanks de hogere prijs hoopt het bestuur dat het aantal aansluitingen van studenten de komende jaren verdubbelt

Ir Rolf Marteijn van de gebruikersvereniging twijfelt of dat zal lukken. Een aantal mensen dat nu een aansluiting heeft, wil het abonnement opzeggen als de verbinding zo blijft. Als Telekabel ook aansluitkosten gaat vragen, denken wij niet dat zich veel nieuwe mensen zullen melden voor een aansluiting. De woordvoerder van Telekabel was niet bereikbaar voor commentaar. K.V

Nieuwe huisstijl lekker onderkoeld


Ben Bos ontwerpt al dertig jaar huisstijlen en logo's; hij was onder andere de creatieve kracht achter de huisstijl van Randstad Uitzendbureau. Het nieuwe logo voor Wageningen UR vindt hij als beeld sterk. Het heeft iets eigens. Hoewel het semi-abstract is, is het geen teken dat zich laat verwarren. Sietse Wolters, bij BRS Premsela Vonk verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van de huisstijl van onder andere ABN-AMRO, vindt de presentatie professioneel. Het heeft een goede onderscheidende kleurstelling, en alle lay-outs zijn mooi gedaan.

Bos en Wolters hebben het gevoel dat de nieuwe huisstijl vooral intern is gericht. Er schuilt een beleidsomslag achter, stelt Bos, De bereidheid en kracht om alle verschillende sectoren op oon lijn te krijgen, is heel knap. Dat heeft echter tot gevolg dat het voor mensen buiten Wageningen UR niet duidelijk wordt waar de organisatie nu eigenlijk voor staat. Wolters: Als je het logo voor het eerst ziet, is het niet van oh, dat doen ze. Ik zie de naam Wageningen UR, maar wat voor club is dat nu eigenlijk? Wat betekent UR?

Volgens Wolters nodigt de abstractie van het logo uit tot verdere communicatie met de buitenwacht. Bedrijven als Albert Heijn of Shell kunnen makkelijk een abstract logo hanteren, want die hebben een enorm budget voor externe communicatie. Als Wageningen UR zou je bijvoorbeeld klanten of studenten moeten vragen wat ze vinden.

De interne gerichtheid van de huisstijl heeft volgens Wolters als gevaar dat de ontwikkeling van de huisstijl als vehikel wordt gebruikt voor het bredere doel van de fusie van de verschillende onderdelen van Wageningen UR. Vooral bij overheidsorganisaties gebeurt dat vaak. Er worden zelfs evenementen georganiseerd om mensen bij de huisstijl te betrekken. Tien jaar geleden was dat bij de Vrije Universiteit ook heel sterk.

De abstractie van de huisstijl past wel bij een wetenschappelijke instelling als Wageningen UR, vindt Bos. Het heeft geen warme, gezellige uitstraling, het ziet er nuchter uit. Het is lekker onderkoeld. Daar zou ik zelf ook naar gestreefd hebben, een uitstraling die zegt: in deze kringen wordt geen kletskoek verkocht. M.W., foto G.A