Nieuws - 17 oktober 2018

Studentenpopulatie groeit 5 procent

tekst:
Luuk Zegers

Het totaalaantal studenten aan Wageningen University is dit studiejaar gegroeid met ongeveer 5 procent ten opzichte van studiejaar 2017-2018. In totaal zijn er nu 12.008 studenten ingeschreven. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Education & Student Affairs (ESA).

De ontwikkeling van het aantal studenten op Wageningen University, tussen 2005 en 2018. In deze cijfers worden de bijvak- en uitwisselingsstudenten niet meegenomen. © Resource

De instroom van eerstejaars bachelorstudenten is toegenomen van 1637 in oktober 2017 naar 1678 nu, een groei van 2,5 procent. Die groei komt vooral voor rekening van de nieuwe Engelstalige bacheloropleidingen, aldus Eric de Munck van ESA. De instroom van eerstejaars masterstudenten (inclusief studenten die hun bachelor aan WU hebben gedaan) is met ruim 2 procent gegroeid van 2315 in oktober 2017 naar 2365 nu. Die groei wordt voornamelijk veroorzaakt door de groei van de interne doorstroom naar de master. Vorig jaar bedroeg de groei van de instroom in de masteropleidingen nog 5 procent.

‘De instroom lijkt een beetje te stabiliseren’, constateert De Munck. Toch blijft de gehele studentenpopulatie nog uitdijen (zie figuur). Dat zijn de naweeën van de grote groei in de afgelopen jaren, doordat de jaargangen die uitstromen, kleiner zijn dan de jaargangen die nog studeren. ‘Groei in de instroom werkt zo altijd nog een paar jaar door in het totale studentenaantal.’

Het aantal schakelstudenten, voornamelijk hbo-studenten die een programma van een halfjaar volgen om zich voor te bereiden op een master, is met bijna 22 procent gedaald van 82 in het najaar van 2017 naar 64 nu. De Munck kijkt er niet van op. ‘Dat fluctueert altijd een beetje, maar zit de laatste jaren altijd in de buurt van de 70. Het is geen opmerkelijke daling.’

Bacheloropleidingen met grootste instroom
Levensmiddelentechnologie 177 eerstejaars
Biologie 176 eerstejaars
Voeding en Gezondheid 148 eerstejaars
Masteropleidingen met grootste instroom
Food Technology 181 instellingseerstejaars*
Environmental Sciences 103 instellingseerstejaars*
Nutrition & Health 92 instellingseerstejaars*

*Eerstejaars masterstudenten die hun bachelorsopleiding niet aan Wageningen University hebben gevolgd. De totale masterinstroom is nog niet bekend.

Lees meer: