Nieuws - 27 mei 2010

Studentenpolitiek

Overal staan lui van VeSte met hun blauwe polootjes campagne te voeren alsof hun leven ervan afhangt. Heb jij al gestemd? Heb jij al gestemd?

Van de progressieve studenten factie heb ik alleen een flyer onder mijn bagagedrager gekregen. Daarop staat een foto met vier Aziaten en twee Nederlanders. Dat is om meerdere redenen frappant. Er zijn twaalf plaatsen in de studentenraad, dus zelfs als alle vriendjes en vriendinnetjes van de Zes op ze stemmen kunnen ze de raad voor hoogstens de helft vullen.
Wie zei er laatst dat internationale studenten hun weg niet konden vinden in het web van lokale politiek? De een na grootste studentenpartij van Wageningen wordt anders voor twee derde bemand door Jing, Pengfei, He, en Li. Dat is harstikke goed, maar ik weet niet of zij mijn belangen gaan verdedigen. Ze staan wel voor een groep die gehoord moet worden vind ik.
Dan is er VeSte, de enige volwassen partij met achtentwintig kandidaten. Dat is inclusief lijstduwers zoals - voor zover ik de namen herken - presidenten van studentenverenigingen en een gemeenteraadslid. Achtentwintig is natuurlijk meer dan nodig, maar hier geldt toch dat meer beter is. Je weet hoe dat gaat met kleine partijen. Ook mensen die zich niet zo voor politiek interesseren worden dan gevraagd omdat een lijst met twee mensen zo slecht staat. Iemand moet het doen. Daar hou je geen competente en gemotiveerde studenten aan over maar jongelui die voor de lol een beetje belangrijk lopen doen.
Een echte keus heb je dus niet. Oud raadslid Daniel Polders schrijft over zijn tijd: 'de enige echte belangrijke uitslag van de studentenraadverkiezingen is eigenlijk de opkomst.' Klare taal. Daar zit natuurlijk wel wat in. Als veel mensen stemmen kunnen de raadsleden beter een vuist maken. Is daarom de optie tot een blanco stem gegeven? Kiezen wie ons gaat vertegenwoordigen is er dus maar nauwelijks bij.