Nieuws - 16 mei 2011

Studentenhuisvesting op campus

De gemeente Wageningen is akkoord met het bouwen van 400 studentenkamers op de Campus. Mogelijk komt er ook huisvesting boven KSV.

Studentenhuisvester Idealis mag een studentencomplex met 400 kamers realiseren aan de Bornsesteeg op de campus van Wageningen UR. Dat blijkt uit de notitie over studentenhuisvesting van de gemeente die afgelopen week verscheen. Uit die notitie blijkt ook dat de kamernood komend studiejaar verder toeneemt. Tussen 2009 en 2012 zijn 1.800 kamers meer nodig in Wageningen, rekent de gemeente uit. Elk jaar groeit de kamermarkt met 600 woningzoekenden.
Idealis bouwt de komende jaren twee complexen: 345 kamers aan de Rijnsteeg en 95 studenteneenheden op Kortenoord. Bovendien zorgt de universiteit voor circa 300 extra kamers aan de Haarweg (153), op een kazerneterrein in Ede (100) en aan de Stadbrink (44). Niettemin neemt het kamertekort het komende studiejaar toe naar 650 kamers, stelt de gemeente. De universiteit wil op korte termijn nog eens honderd extra tijdelijke kamers realiseren om het verwachte kamertekort voor buitenlandse studenten te voorkomen.
De gemeente inventariseert waar ruimte is voor nieuwbouw. Door de stagnatie van de markt voor koopwoningen en appartementen denkt de gemeente aan braakliggende grond van de voormalige garagebedrijven Kirpestein en Van der Kolk, maar die grond is te duur voor studentenwoningen. De kans om vijftig kamers boven studentenvereniging KSV aan de Stadsbrink te bouwen, lijkt groter. Het gebouw van KSV is aan renovatie toe, en tijdens die renovatie kunnen er verdiepingen met kamers op het pand worden gebouwd.
Bovendien wil de gemeente het naastgelegen Stadskantoor aan de Stadsbrink verplaatsen. Dat gebouw kan na verbouw ruimte bieden aan zeventig kamers. En tot slot is er ruimte aan de Nobelweg om 150 studenteneenheden te realiseren. Als dat allemaal lukt, bovenop de vierhonderd kamers op de campus, komen er de komende jaren 670 kamers bij.
Omdat deze nieuwbouw op z’n vroegst volgend jaar gereed is, neemt de kamernood komend studiejaar verder toe, verwacht de gemeente. Zo’n 650 studenten kunnen komend studiejaar niet direct een kamer vinden. In de jaren daarna zorgt de nieuwbouw ervoor dat de kamernood niet verder stijgt, maar lichtjes afneemt, verwacht de gemeente.