Nieuws - 13 april 2010

Studentencomplexen in Wageningen krijgen een 7

Huurders van de Wageningse studentenhuisvester Idealis zijn goed te spreken over de veiligheid van de studentencomplexen. Minder waardering is er voor de fietsenstallingen. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête van Idealis.

De bewoners van het wat alternatieve studentencomplex Droevendaal zijn het meest enthousiast over hun woonsituatie. Gemiddeld geven ze een 8 min en maar liefst een 9 voor het afdelingsleven en de sfeer. Het laagst scoort de Bornsesteeg. De buitenlandse bewoners geven het complex een 6,5 voor de algehele leefbaarheid. Het meest tevreden zijn de internationale studenten aan de Haarweg, met een dikke 7.
Meer dan driekwart van de geënquêteerden geeft een 7 of meer voor de algemene leefbaarheid van hun studentencomplex. Minder dan 10 procent geeft een onvoldoende. Het gemiddelde rapportcijfer dat Nederlandse huurders geven is 7+. Buitenlandse huurders zijn iets minder tevreden en geven een ruime 6,5. Daarmee wijken de uitkomsten nauwelijks af van voorgaande jaren.
Fietswrakken
Over het algemeen wordt vooral de veiligheid in en om de complexen hoog gewaardeerd. Opvallend is dat de bewoners van de Walstraat wel overlast en vandalisme rond hun woningen melden. Maar de Walstraat ligt dan ook in het centrum.
Bij een aantal complexen scoren de fietsenstallingen net onvoldoende. ‘Er is vaak een gebrek aan ruimte en ook blijven er vaak oude fietswrakken staan', legt stafmedewerker Wim van Alphen van Idealis uit. De beheerders verwijderen de wrakken daarom vaker. Daarnaast bekijkt Idealis de mogelijkheden om de stallingen te verbeteren, aldus Van Alphen.
Overlast
De minste waardering is er voor de manier waarop Idealis met overlast door medebewoners omgaat. Bovendien blijken huurders de overlastprocedures niet goed te kennen. Van Alphen: ‘In sommige gevallen moeten bewoners zelfs aangifte bij de politie doen. Niet iedereen wil dat. Overlastzaken zijn niet makkelijk en kunnen lang duren. Daarom is het belangrijk dat studenten weten wat ze zelf moeten doen en wat ze van Idealis kunnen verwachten.'
De studentenhuisvester wil de studenten beter gaan informeren met een vernieuwde website en informatieborden op de afdelingen.
Het rapport ‘De leefbaarheid beoordeeld in 2009' staat op www.idealis.nl (ik ben huurder > klantenwaardering > leefbaarheidsenquête > analyse).