Nieuws - 1 januari 1970

Studentenbond: Voorlichting mastersopleiding onvoldoende

Studentenbond: Voorlichting mastersopleiding onvoldoende

Studentenbond: Voorlichting mastersopleiding onvoldoende


De informatievoorziening over masteropleidingen schiet zwaar tekort. Er is
nauwelijks informatie beschikbaar over de inhoudelijke programma's van de
opleidingen, laat staan over instroommomenten en -eisen. Dit concludeert de
Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) in een onderzoek naar voorlichting over
masters.
De LSVb is ervan uitgegaan dat studenten bij het zoeken naar een opleiding
eerst op de websites van de universiteiten zullen kijken. Dat heeft de bond
daarom ook gedaan. De LSVb noemt de resultaten 'schokkend'. Driekwart van
de opleidingen zou onvoldoende informatie geven over het inhoudelijke
programma, 91 procent vertelt niets over instroommomenten en bij 54 procent
ontbreekt informatie over instroomeisen. Bovendien biedt eenderde van de
opleidingen onvoldoende mogelijkheden om contact op te nemen voor meer
informatie. Wageningen geeft volgens de studentenbond slechts ‘een beetje’
informatie over de inhoud van de opleidingen, en geen informatie over de
instroomeisen.
Deze bevindingen sluiten goed aan bij die van de recente bachelor-master
evaluatie van de Onderwijsinspectie. Daaruit bleek al dat studenten de
voorlichting over masters als grootste knelpunt ervaren. Het programma is
vaak nog niet bekend, de instroomeisen zijn onduidelijk of de student weet
niet waar hij terecht kan voor aanvullende informatie. LSVb-voorzitter
Merijn de Jong noemt het onbegrijpelijk dat instellingen niet meer
prioriteit leggen bij de informatievoorziening over masters. "Hoe kan een
student ooit een gedegen keuze maken, als er geen informatie beschikbaar
is?"
November wordt vaak gezien als de voorlichtingsmaand, aangezien veel
studenten vanaf november hun volgende studie kiezen. Vanaf deze maand moet
het informatiemateriaal dus beschikbaar zijn. Komend studiejaar is het
tweede jaar dat masterprogramma's aangeboden kunnen worden.

HOP