Nieuws - 4 december 2015

Studenten zoeken hulp bij schrijflab

tekst:
Linda van der Nat

Wageningse studenten willen een steuntje in de rug om hun schrijfvaardigheid te verbeteren. Dit blijkt uit cijfers van het Wageningen Writing Lab, dat afgelopen jaar voor het eerst draaide. Ruim tweehonderd studenten klopten aan bij het lab voor begeleiding bij een schrijfopdracht.

In oktober vorig jaar nam Joke Marinissen het initiatief voor een Wagenings schrijflab, in navolging van schrijfcentra in studentensteden als Nijmegen en Tilburg. Studenten leren hier van speciaal opgeleide studenten nieuwe schrijfstrategieën te ontdekken en toe te passen, of het nu gaat om de masterthesis of een essay tijdens de bachelor. In een jaar tijd voerde het lab bijna driehonderd gesprekken met meer dan tweehonderd studenten, zowel bachelors als masters.

De meeste gesprekken gingen over het schrijfproces, vertelt Marinissen. ‘Dat varieert van vragen als “Hoe interpreteer je de opdracht” tot “Hoe maak ik een tekstplan”. Zeker voor internationale studenten is dat vaak een struikelblok. Die zijn namelijk niet altijd gewend om zelfstandig een opdracht te overzien en uit te voeren en kregen op hun oude universiteit meer instructie van de docent.’ Naast het schrijfproces komen er vragen aan bod over de structuur van de tekst, de stijl en de formulering.

De tutoren zijn gespecialiseerd in schrijfvaardigheid en niet in de inhoudelijke kant van een project, waardoor de focus ligt op structuur en aanpak. De meeste studenten kunnen zelfstandig verder na een enkel gesprek, zo'n 15 procent heeft twee gesprekken nodig, een heel klein aantal meerdere gesprekken.

De driehonderd gesprekken zijn er meer dan Marinissen voor de proefperiode had verwacht. Het laat zien dat er in Wageningen behoefte is aan een schrijflab, zegt ze. ‘De studenten geven aan dat ze soms aandacht voor schrijven missen in hun opleiding en dat dit lab aansluit bij wat ze nodig hebben. Ze zeggen dat ze na de feedback van het schrijflab niet alleen met meer plezier schrijven, maar dat het schrijven ook sneller gaat en dat ze uiteindelijk hogere cijfers halen.’

Studenten schrijven na onze feedback met meer plezier
Joke Marinissen

Ook voor de universiteit is het aantrekkelijk om door te gaan met schrijflab, zegt Marinissen. ‘Ik verwacht dat studenten bijvoorbeeld hun thesis sneller en beter kunnen afronden, zodat de universiteit het huidige studierendement zal kunnen behouden, ondanks de knelpunten die ontstaan door de groeiende studentaantallen. Het verlicht ook de druk op docenten, die door hun drukke programma niet altijd ruimte hebben om studenten voldoende te begeleiden bij het schrijfproces.’

Het schrijflab loopt sowieso door tot het eind van dit collegejaar. Of Marinissen en haar tutoren daarna door kunnen gaan, is nog onduidelijk. De rector, die eind november een bezoek bracht aan het Writing Lab, was alvast onder de indruk van de steile leercurve die het lab in korte tijd  voor elkaar heeft gekregen.’ De seinen staan vrij gunstig, denkt Marinissen. Eind februari wordt besloten of het Wageningse schrijflab ook daarna zal blijven bestaan.