Nieuws - 1 januari 1970

Studenten zijn verdeeld over blokkenrooster

Studenten zijn verdeeld over blokkenrooster

Studenten zijn verdeeld over blokkenrooster

Ouderejaars studenten zijn ontevreden over het nieuwe onderwijsrooster, tweedejaars zijn juist positief over de achtweekse blokken. Dat blijkt uit een enqu352te van de afdeling Onderwijs- en onderzoeksbeleid (OOB). 51 Procent van de ouderejaars oordeelt negatief over het in 1997 ingevoerde blokkenrooster, 23 procent is positief. Bij de tweedejaars studenten, die het oude trimestersysteem niet hebben meegemaakt, zijn de scores omgedraaid: 23 procent is negatief, 48 procent positief

De ouderejaars zijn niet te spreken over de korte tijd die het nieuwe rooster biedt om de leerstof te laten bezinken. Bovendien laat het blokrooster weinig ruimte voor nevenactiviteiten en raken studenten door ziekte sneller achterop. 86 Procent van de ouderejaars zegt dat de studiedruk door het nieuwe systeem is toegenomen. Hun oordeel komt op dit punt overeen met de tweedejaars, van wie tachtig procent klaagt over een te hoge studiedruk. Toch zijn de tweedejaars over het algemeen wel te spreken over het blokrooster. Als grootste voordeel zien zij dat zij zich met minder vakken tegelijkertijd bezig houden

In de enqu352te vroeg de afdeling OOB ook naar de tijd die studenten aan de studie besteden. De studenten werken gemiddeld niet meer dan veertig uur. Tijdens de onderwijsvrije week voor de tentamens werkt veertig procent van de studenten meer dan veertig uur. De biologiestudenten zijn over het algemeen het best te spreken over het blokkenrooster: 36 procent is negatief. Studenten van Moleculaire wetenschappen klagen het meeste: negentig procent van de studenten is niet tevreden

Ook de docenten zijn verdeeld over de voor- en nadelen van de blokken: 33 procent is negatief, 44 positief. Ook zij klagen er over dat studenten te weinig tijd hebben om de leerstof te laten bezinken. Ze zijn echter wel te spreken over de afgenomen werkdruk. K.V

Raad van bestuur licht ondernemingsplan universiteit toe