Nieuws - 26 november 2009

‘Studenten zijn gewone burgers’

Gemeenteraadsleden debatteerden gisteren over de mate waarin studenten ook stadsburgers zijn. ‘Haal liever wat minder studiepunten.’

De woningnood bleek het belangrijkste pijnpunt in de Wageningse Bibliotheek. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om plaatsen aan te wijzen voor sociale woningbouw, dus ook goedkope ruimte voor studentenhuisvesting. Harald van Roekel van de Stadspartij pleitte voor het reserveren van dertig procent van de beschikbare bouwgrond voor sociale woningbouw. Hoeveel daarvan naar studenten zal gaan, is niet duidelijk.
Een ander onderwerp was de onveilige fietsroute bij de Bornsesteeg. Michiel Uitdehaag  van D66 zei daarover: ‘Eerst moet de infrastructuur goed zijn, daarna wordt er pas verder gebouwd.’
 
Jongerenvereniging Unitas hoeft niet op de steun van de raadsleden te rekenen, om oneerlijke concurrentie te voorkomen.  Met name D66 was daar tegen: ‘Het is niet de bedoeling dat de gemeente gaat concurreren met de andere verenigingen door Unitas te faciliteren. Er staan andere accommodaties op de wachtlijst voor subsidies, hoe leggen we uit dat Unitas daar voorrang op krijgt?’
 
Over de hoofdstelling waren de drie raadsleden kort. PvdA’er Karin Horsman: ‘We willen af van het doelgroepdenken.’ Studenten worden in de toekomst dus als gewone burgers beschouwd.
 
Uit het publiek kwam de opmerking dat de partijen studenten actief moesten verleiden tot deelname om de huidige ondervertegenwoordiging op te lossen. Integratie in de politiek, maar ook met Wageningse generatiegenoten, is volgens de politici de oplossing voor de meeste voor studenten relevante problemen. Het raadslid van GroenLinks vond dat politiek toch al genoeg te bieden heeft: ‘Haal liever wat minder studiepunten en doe wat meer ervaring op in de politiek, daar heb je later in je werk meer aan.’
 
En er was een poll over de stelling 'Zonder studenten is Wageningen geen stad.' Driehonderdvijftig mensen vulden de poll in. Hier de uitslag:
Klopt, studenten zijn onmisbaar voor de stedelijke dynamiek - 59%
Klopt, maar studenten veroorzaken vooral veel overlast - 4%
Klopt niet, ook zonder studenten is Wageningen een fraaie stad - 19%
Klopt niet, ook zonder studenten is Wageningen een dorp - 18%