Nieuws - 1 januari 1970

Studenten winnen scriptieprijs

De studenten Landschap, planning en ontwerp Rob Peeters en Martijn Steenstra hebben de scriptieprijs gewonnen van de Studiekring Land- en Watergebruik van alumnivereniging KLV. Ze krijgen 750 euro en een abonnement op een vaktijdschrift naar keuze.

Peeters en Steenstra onderzochten de manier waarop de provincie Gelderland het regionale waterbeleid aanpakt. Frank Druijff won 125 euro en kreeg een eervolle vermelding voor de originaliteit en de leesbaarheid van zijn scriptie over zorglandbouw. / MW