Nieuws - 10 mei 2007

Studenten winnen ontwerpprijs

De Wageningse studenten Landschapsarchitectuur Gerwin de Vries en Alexander Herrebout hebben de Archiprix International gewonnen, een tweejaarlijkse internationale prijs voor mensen die afstuderen in architectuur, stedenbouwkunde of landschapsarchitectuur.

704_nieuws.jpg
De Wageningers ontwierpen het Dredge landscape park voor in Haarlemmermeer. Het park zou twaalf miljoen kubieke meter vervuild slib uit de noordelijke Randstad moeten kunnen verwerken. De zware metalen in het slib worden met het zoute kwelwater waar de polder nu last van heeft, uitgespoeld naar de Heavy metal garden. Daar groeien acacia’s, zinkviooltjes en waterlelies die de zware metalen vastleggen. Binnen twintig jaar ontwikkelt het gebied zich volgens de ontwerpers tot een landschapspark dat het verhaal vertelt van het schoongemaakte slib.
De zoutwaternatuur van de Heavy metal garden vormt het centrum van het park, en kan volgens de ontwerpers zelfs flamingo's aantrekken. Een kunstmatig duinlandschap van het schoongemaakte zand dient als speeltuin, en daarnaast ontstaat een mozaïek van zand, veen en klei uit het slib met diverse hoogtelijnen en waterpartijen. Het minder verontreinigde slib wordt gebruikt om gradiënten in de polder te maken.