Nieuws - 1 maart 2007

Studenten willen Nederlands leren

Onder studenten van Van Hall Larenstein in Leeuwarden bestaat grote behoefte aan lessen Nederlands. Dat blijkt uit de reacties op een mailactie van docent Nederlands Hans Leijenaar. ‘Sommigen smeekten mij om zo snel mogelijk met een cursus te beginnen.’

Leijenaar hoort regelmatig van collega’s dat het de huidige studenten nogal ontbreekt aan de spellingsvaardigheden. De recente discussies in de media over taalvaardigheid waren voor Leijenaar aanleiding om te peilen of er behoefte is aan taallessen. ‘Vroeger waren lessen Nederlands heel normaal, maar dat is helemaal uitgekleed. Nu is het allemaal geïntegreerd en leer je alleen nog dingen als verslaglegging, presenteren en vergaderen. Ook heel nuttig, maar niet voldoende.’
Dat zijn veel studenten met hem eens. Leijenaar kreeg binnen enkele dagen tachtig reacties. ‘Mijn spelling is erg slecht en ik zou zeker meedoen aan een cursus!’, reageert een student. Een ander schrijft: ‘Alstublieft begin met die cursus! Het samenwerken is gewoon niet leuk meer. Mijn medestudent en ik moeten alle stukken van andere studenten honderd keer nalezen en verbeteren, gewoonweg omdat de meesten de Nederlandse taal vrijwel niet beheersen.’
Leijenaar heeft nu een brief gestuurd aan de opleidingsdirecteuren in Leeuwarden met de vraag om aparte lessen Nederlands mogelijk te maken. ‘Het zou een vrijwillige cursus in de namiddag kunnen zijn, maar eigenlijk vind ik dat het onderdeel van elke opleiding moet zijn. Het is gewoon nodig. Misschien is het een gevolg van tekortkomingen in het basis- en voortgezet onderwijs, maar wij moeten dan maar de schade uit het verleden herstellen.’