Nieuws - 1 januari 1970

Studenten voeren actie tegen nieuwe bacheloropleidingen

Studenten voeren actie tegen nieuwe bacheloropleidingen

Studenten voeren actie tegen nieuwe bacheloropleidingen


Heijmans: ‘Nieuwe aansprekende opleidingen zijn wel degelijk nodig’

Zo’n vijftien studenten voerden op dinsdag 28 januari actie tegen de
invoering van de drie nieuwe ‘brede’ bacheloropleidingen
Communicatiewetenschappen, Economie en beleid en Gezondheidswetenschappen.
Zij uitten met name hun twijfel over het nut van een snelle invoer van de
opleidingen. Volgens directeur van Onderwijsinstituut (OWI)
Maatschappijwetenschappen dr Aad van Tilburg is het wel degelijk nodig om
met deze nieuwe uithangborden de scholierenmarkt op te gaan. ,,We willen
ons gezicht veranderen en een herkenbaarder palet aan opleidingen
aanbieden.’’

Tijdens een informatiebijeenkomst over de opleidingen op De Leeuwenborch
vormden de studenten, gehuld in rode T-shirts met letters erop, de teksten
‘bezint eer ge begint’ en ‘tijd voor een goed beleid’. De studenten denken
dat ‘het zonde is geld en tijd te investeren in opleidingen waarvan
gebleken is dat ze op niet meer dan een uiterst minimale belangstelling
kunnen rekenen’. Ook vinden de studenten dat het tempo van de ontwikkeling
en promotie van de opleidingen te hoog was, terwijl ‘diverse
medezeggenschapsorganen nog groen licht moeten geven’.
Van Tilburg, wiens OWI de informatiebijeenkomst voor betrokken studenten en
personeel had georganiseerd, sprak tegen dat de plannen al ‘in kannen en
kruiken’ zouden zijn. ,,We hebben gekozen de opleidingen interactief te
ontwerpen. We realiseren ons dat we nog het een en ander moeten
bijschaven.’’ Ook verwachtte hij niet dat medezeggenschapsorganen door
tijdsdruk ‘voor het blok’ zouden worden gezet.
Op de informatiebijeenkomst presenteerden prof. Cees van Woerkum en prof.
Wim Heijman de stand van zaken rond de twee beoogde nieuwe opleidingen
Communicatiewetenschappen en Economie en beleid. Heijman vatte de
aanleiding voor het opzetten van ‘brede bachelors’ nog eens samen:
,,Wageningen trekt te weinig studenten en dat komt mede doordat er steeds
minder scholieren komen met een bètaprofiel. Met de nieuwe opleidingen
willen we beter aansluiten bij die ontwikkeling, zodat we over vijf jaar
weer meer studenten trekken. Als we nu niks proberen is dat de dood in de
pot voor de universiteit.’’
Van Woerkum erkende dat het ‘nieuwe’ aan de opleidingen betrekkelijk is.
,,Eerlijk gezegd willen we gewoon terughebben wat we jarenlang hadden: een
toeloop van studenten die zich bij ons kwamen specialiseren als
communicatiedeskundigen. Door de verkokering zijn de mogelijkheden daarvoor
in elkaar gedonderd. Het unieke van de nieuwe opleiding
Communicatiewetenschappen zit in de toepassing op de domeinen van
Wageningen: landbouw, voeding en natuur.’’
Volgens Heijmans richt de nieuwe opleiding Economie en beleid zich vooral
op overheid en collectieve sector en concurreert daarom nauwelijks met de
bestaande opleiding Bedrijfs- en consumentenwetenschappen, die vooral ‘de
markt’ bedient. ,,We willen ook weer hofleverancier worden voor de
specifieke Wageningse beleidsgebieden. Daarvoor hebben we een nieuw,
aansprekend uithangbord nodig.’’ Dat er grote overlap is in de propedeuse
van de twee opleidingen ziet hij vooral als een voordeel. ,,Zo kunnen we de
kosten binnen de perken te houden’’, aldus Heijman.
In de discussie die volgde bleek dat de term ‘brede bachelor’ nogal
verschillend wordt uitgelegd. Een aantal aanwezigen vond de opleidingen
juist opvallend ‘smal’, doordat er bijvoorbeeld nauwelijks sprake is van
‘bèta-gamma-interactie’. Heijmans wees er echter op dat de opleidingen
toegang bieden tot een brede waaier van specialisaties. Van Tilburg:
,,Eigenlijk willen we helemaal van de hele term ‘brede bachelor’ af, het
zijn gewoon nieuwe bacheloropleidingen’’.
Prof. Arie Oskam, wiens opiniebijdrage over de nieuwe bacheloropleidingen
in Wb 3 van afgelopen week bij betrokkenen veel commotie had veroorzaakt,
hield zich tijdens de presentatie rustig. ,,Niet omdat ik overtuigd ben,
maar ik wilde de discussie niet monopoliseren. Ik denk dat ik mijn bijdrage
wel geleverd heb’’, aldus Oskam in een reactie na afloop. | G.v.M.

De informatiebijeenkomst over de derde nieuwe bacheloropleiding
Gezondheidswetenschappen wordt gehouden op maandag 3 februari.

Fotobijschrift:
Studenten bezinnen zich nog wanneer zij met hun actie moeten beginnen. Aan
het begin van de discussie over de nieuwe bacheloropleidingen vormden ze -
samen met een aantal lege T-shirts - de tekst ‘bezint eer ge begint’. |
Foto G.A.