Nieuws - 10 februari 2011

Studenten toch de sigaar

Eind januari lieten zowel studenten als hoogleraren luidruchtig hun protest horen tegen de plannen van het kabinet. Maar hoe staat het daar nu mee? En hoe gaat het met de acties? We zetten de nieuwsberichten voor je op een rij.

De nieuwsberichten voor je op een rij.  

1 februari
- Halbe Zijlstra wijkt geen millimeter voor de protesten van de studenten. In het wetsvoorstel dat hij op 1 februari naar de kamer stuurt, houdt hij vast aan de boete van drieduizend euro voor langstudeerders per 1 september. De regeling geldt ook voor de huidige studenten. Daarmee legt de staatssecretaris een advies van de Raad van State naast zich neer.

3 februari
- Zijlstra ziet wel af van het plan om universiteiten ook te beboeten voor langstudeerders. Dat is een onredelijke maatregel, zo vond de Raad van State, omdat instellingen onvoldoende invloed hebben op het studietempo van studenten. Goed, zegt Zijlstra, dan moeten de instellingen die 190 miljoen euro maar gezamenlijk ophoesten volgens een nog te bepalen verdeelsleutel. Volgens een boze HBO-raad laat Zijlstra daarmee zijn ware bedoeling zien, namelijk koste wat kost bezuinigen.

4 februari
- De langstudeerdersboete voor huidige studenten zal waarschijnlijk geen stand houden voor de rechter, betogen diverse staatsrechtgeleerden in de media. Je kunt immers niet halverwege de wedstrijd de spelregels veranderen. Zijlstra denkt dat het wel meevalt. Volgens hem is het juist oneerlijk als huidige studenten een uitzonderingspositie krijgen.
7 februari - Uiteraard kon het niet uitblijven: de klassieke bezetting. Op maandag 7 februari planten actievoerders hun vlag op een gebouw van de Universiteit van Amsterdam. De ' Universiteit van de toekomst'  noemen ze het. Een paar uur later zijn ze weer vertrokken. Studenten in diverse steden kondigen soortgelijke acties aan.

7 februari - Het zat de politici kennelijk toch niet helemaal lekker, de impact van zo'n demonstre¬≠rende stoet hoogleraren. In een ¬≠interview met De Volkskrant haalt onderwijsminister Marja Bijsterveld stevig naar ze uit met de opmerking dat ze beter in de collegezaal hadden kunnen staan. Professoren zijn volgens haar te weinig bij het onderwijs betrokken. De bron van die bewering bleef duister.    HOP/RG