Nieuws - 23 juni 2011

Studenten steeds dieper in de schulden

Aandeel overheid in financiering studie fors teruggelopen. Maatregelen kabinet-Rutte ­maken studeren nog duurder.De afgelopen jaren is de overheid steeds minder gaan meebetalen aan de studiekosten van studenten aan het hoger onderwijs. Een steeds groter deel van de kosten komen ten laste van de studenten en hun ouders zelf. Dit blijkt uit een rapport van de landelijke studentenbelangenvereniging ISO (Interstedelijk Studenten Overleg). In het rapport zet de organisatie maatregelen van het kabinet op een rij en inventariseert zij de gevolgen van studieleningen.
Een opvallende uitkomst van het rapport is volgens ISO de toename van het aantal (oud)-studenten dat leent of schulden maakt. Het aantal studenten dat leende naast de prestatiebeurs is tussen 2003 en 2009 toegenomen van 62.200 tot 102.500. Het aantal  oud-studenten met langlopende schulden is in dezelfde periode toegenomen van 49.378 tot 86.894. Het gemiddelde schuldbedrag is daarbij ook fors gestegen, van 7.939 euro in 2003 tot  12.523 euro in 2009.
De organisatie rekent uit hoeveel inkomen de voormalige studenten kwijt zijn door het aflossen van hun studieschuld:  vier jaar 426 euro bij DUO lenen betekent 20.490 euro schuld, oftewel: vijftien jaar lang 4,3 procent van je salaris inleveren.
Door de maatregelen van het kabinet-Rutte wordt studeren nog duurder, bijvoorbeeld door het omzetten van de basisbeurs in de masterfase in een rentedragende lening. Daardoor komt er voor elk jaar in de masterfase nog een schuld bij van 2.295 euro. Aflossing in vijftien jaar zou een extra vermindering van de koopkracht met 0,5 procent betekenen.