Nieuws - 16 juli 2016

Studenten schudden Den Helder wakker

‘Niemand communiceerde met elkaar daar in Noord-Holland. Het Waterschap, de boeren, de gemeente Den Helder. Wij hebben het voor elkaar gekregen dat ze nu met elkaar om de tafel zitten!’

Trots als een pauw is Jelle van den Berg, student Levensmiddelentechnologie, met het resultaat van het Honours Programme groepsproject. Samen met vier andere studenten onderzocht hij de toekomstbestendigheid van de Koegraspolder in de buurt van Den Helder. Ze kwamen erachter dat de polder verzilt maar dat dat er geen aandacht was voor de impact op de langere termijn. Van den Berg: ‘De agrariërs, de gemeente, het waterschap en nog meer stakeholders weten dat het water in de polder zouter wordt, maar ze kijken allemaal naar de korte termijn.’

De groep studenten heeft ze met hun onderzoek wakker geschud. Tijdens het vooronderzoek kwamen ze erachter dat de stakeholders niet op één lijn zaten en allemaal andere visies hadden. Na één gezamenlijk overleg stonden de neuzen ineens wel dezelfde kant op. Opmerkelijk vindt Van den Berg. ‘Toen we de resultaten met ze deelden werden ze zich ervan bewust dat ze het probleem van de verzilting van de polder allemaal anders benaderden.’

De gemeente stelde een budget beschikbaar voor ons dus wilden we het zo onderzoek zo professioneel mogelijk uitvoeren.
Jelle van den Berg, Student Levensmiddelentechnologie

De studenten stelden een onderzoeksplan op en stapten daarmee naar de gemeente Den Helder. Die zag het nut in van het onderzoek van de studenten en gaf opdracht om het uit te voeren. Ze waren de enige groep binnen het Honours Programme die een officieële opdrachtgever hadden. ‘We kregen hierdoor meer gevoel voor verantwoordelijkheid. De gemeente stelde een budget beschikbaar voor ons dus wilden we het onderzoek zo professioneel mogelijk uitvoeren,’ zegt Van den Berg.

Evaluatie
Na twee jaar kijkt de student terug op een hele leerzame periode. Het onderzoek is gepresenteerd aan de wethouder, de stakeholders zijn bij elkaar gebracht en de verzilting in de Koegraspolder staat op de agenda. Van den Berg: ‘We hebben hier zoveel tijd in gestoken, elke week kwam de groep bijeen om aan het project te werken. We namen vele interviews af, deden een literatuurstudie en het was heel veel werk om alles te analyseren en te laten controleren door onze begeleiders. En we moesten vaak uren in de auto zitten om naar de kop van Noord-Holland te rijden. Ik heb zelfs één van mijn begeleiders in slaap zien vallen op de achterbank.’

Het brengt veel stress met zich mee en ik heb hierover best wel een paar nachten wakker gelegen.
Jelle van den Berg, Student Levensmiddelentechnologie

Het project is voor hem geslaagd maar hij verteld ook over de minder leuke kanten: ‘Je doet dit naast je studie. Het brengt veel stress met zich mee en ik heb over het project best wel een paar nachten wakker gelegen.’ Toch beschouwt Van den Berg het groepsproject als het beste deel uit het Honours Programme. 'Je leert in die twee jaar zoveel over jezelf, maar ik heb nog geen idee hoe ik dit ga toepassen later in een baan.’