Nieuws - 19 mei 2016

Studenten protesteren tegen avondcolleges

tekst:
Rob Ramaker

Een kleine honderd studenten hebben zich tijdens de lunchpauze verzameld om te protesteren tegen de mogelijke invoering van avondcolleges aan Wageningen University. De maatregel zou ten koste gaan van het Wageningse studentenleven.

Het protest wordt georganiseerd door de Nieuwe Universiteit (DNU) Wageningen in samenwerking met sport-, studie-, en gezelligheidsverenigingen, plus culturele en internationale clubs. De studentenraad is niet betrokken bij de organisatie maar benadrukt dat het ‘goed is dat studenten zich nu uitspreken en de discussie niet alleen meer gaat tussen raad van bestuur en studentenraad’.

De actievoerders waarschuwen voor de gevolgen van een eventuele invoer. ‘We verwachten dat deze een grote impact zullen hebben op het studentenleven’, zegt Aart-Jan van der Glind, woordvoerder van het protest (Van der Glind werkt tevens als freelance fotograaf voor Resource). Zo zou het moeilijker worden activiteiten te organiseren, en kunnen studenten die niet langer een basisbeurs krijgen in de knel komen met bijvoorbeeld bijbanen.

Wageningen University lanceerde het idee voor avondcolleges afgelopen oktober. Dit middel moet de groeiende studentenaantallen opvangen. Rector Mol ziet weinig in verdere investeringen in nieuwbouw omdat deze te langzaam zijn om de huidige groei op te vangen. Bovendien wijzen demografische trends er op dat het aantal studenten op langere termijn weer gaat krimpen. Wel wordt een deel van de Dreijen komend collegejaar gebruikt voor onderwijs.

We verwachten dat deze een grote impact zullen hebben op het studentenleven
Aart-Jan van der Glind, woordvoerder van de actievoerders

De universiteit wil komend collegejaar gaan experimenteren met onderwijs in de avonduren. In periode 1 en 2 volgt een deel van de studenten onderwijs tussen half zeven en negen uur ’s avonds. Van der Glind is tegen deze proef. Hij vreest dat deze wordt gebruikt om sluipenderwijs avondcolleges in te voeren. ‘Ook kan de raad van bestuur invloed uitoefenen zodat uit de evaluatie geen realistisch beeld komt van de impact van avondcolleges.’

De studentenraad is niet categorisch tegen een proef. ‘We zijn wel tegen een proef voor alleen avondcolleges’,  zegt Bram Kerssemakers namens de raad. De studentvertegenwoordigers willen dat ook alternatieve oplossingen worden onderzocht; Denk aan efficiëntere roostering, en verder gebruik van ruimte op de Dreijen. De raadsleden verwachten zelf dat de capaciteitsproblemen hiermee zijn op te lossen.

De studentenraad heeft geen instemmingrecht op de proef, maar blijft hierover in gesprek met de universiteit.

UPDATE: de groep zwol uiteindelijk aan tot ruim 200 mensen.