Wetenschap - 1 februari 2001

Studenten praten met Kamerleden over nota biologische landbouw

Studenten praten met Kamerleden over nota biologische landbouw

Studenten en vrijwilligers zijn 24 en 25 januari met de Boerengroep en de Stichting Ruraal Wageningen (RUW) naar Den Haag gegaan om zich te verdiepen in de politieke discussie over de nota Biologische landbouw. Het doel van deze excursie was om studenten voor politiek te interesseren.

"In de opleidingen aan de universiteit is weinig aandacht voor de rol van politiek in de landbouw en worden er onvoldoende excursies georganiseerd. De Boerengroep en de RUW geven studenten extra ondersteuning op dit gebied en organiseren excursies om hen dichter bij de praktijk te brengen", vertelt Sigrid Verhaegh, co?rdinator van de Boerengroep.

Als voorbereiding op de excursie naar de Tweede Kamer hielden studenten en vrijwilligers een discussieavond over de nota Biologische landbouw. Daarnaast spraken zij een dag voor het debat met de landbouwwoordvoerder van D66, Pieter Ter Veer, over zijn visie op biologische landbouw, kennisvermeerdering en de rol van Wageningen UR hierin. Na het Kamerdebat spraken zij met de PvdA-landbouwwoordvoerder Harm Evert Waalkens, zelf biologische boer. Punten die ter sprake kwamen, waren de invloed van de nota op Wageningen UR, de vraag hoe politici aan hun informatie komen om beleid op te stellen, en een evaluatie van het debat. Iedereen was na afloop tevreden met het gesprek met Waalkens. Hij nam de studenten serieus en gaf goed antwoord op vragen. "Pieter ter Veer kan wel mooi praten, maar inhoudelijk gaat Waalkens toch iets dieper op de zaken in. Hij is meer betrokken bij de biologische landbouw. Er was weinig te discussi?ren met Waalkens omdat zijn standpunten niet ver van de onze af lagen", constateert een van de vrijwilligers.

Nikki Heerens, student rurale ontwikkelingseconomie: "In mijn opleiding wordt de nadruk gelegd op economie?n in derdewereldlanden. Ik denk dat je deze systemen alleen maar goed kunt begrijpen als je ook inzicht hebt in hoe de Europese markt functioneert en in de samenhang tussen deze beide en in politieke besluitvorming van de lidstaten. Ik vind het vanuit dit oogpunt erg interessant hoe de Nederlandse politiek op rijksniveau omgaat met duurzame landbouw. Daarom ben ik mee op deze excursie en houd ik me bezig met de discussie over hoe biologische landbouw gestimuleerd kan worden." | E.B.