Nieuws - 1 januari 1970

Studenten praten mee over opleiding landschapsarchitectuur

De Wageningse landschapsarchitectuuropleiding moet zich blijven richten op `know why' en die van Larenstein op `know how'. Beide opleidingen moeten gebruikmaken van elkaar, maar wel duidelijk verschillend blijven. Dat was de een van de conclusies van de discussiebijeenkomst op maandag 9 februari over de specialisatie landschapsarchitectuur van de bacheloropleiding Landschap, planning en ontwerp, waarvan de samenstelling aangepast wordt.

Over de huidige samenstelling van de studie bleek iedereen tevreden, maar het zou volgens de deelnemers goed zijn als er meer motiverende, specifieke landschapsarchitectuurvakken naar het eerste jaar van de bachelor worden geschoven. Vakken die nu in het eerste jaar worden gegeven als hydrologie zouden juist beter tot hun recht kunnen komen in de latere jaren van de opleiding.
Uit de discussie bleek dat veel studenten en docenten de periodes van zes weken te kort vinden. Voor practica zou meer tijd moeten zijn. Verder vinden studenten dat ze zelf meer om feedback moeten vragen tijdens practica en dat docenten hun beoordeling beter moeten motiveren. Een andere conclusie was dat studenten hun eigen weg moeten kunnen vinden in de studie. De aanwezigen zagen dat als een belangrijk onderdeel van wetenschappelijk onderwijs.
De discussieavond werd georganiseerd door Genius Loci, studievereniging van Landschap, planning en ontwerp. | G.v.H.