Student - 30 januari 2014

Studenten op kieslijst gemeenteraad

tekst:
Linda van der Nat
7

Studenten krijgen de kans om straks hun stempel te drukken op het gemeentelijk beleid van Wageningen. Op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van 19 maart staan meer studenten dan ooit tevoren.

Uit een rondgang langs de acht Wageningse partijen blijkt dat alleen VVD en SGP geen studentikoos tintje hebben. PvdA, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie en de Stadspartij hebben allen één of meerdere studenten op de kieslijst. CDA heeft een PhD-student op een verkiesbare plek staan. Vooral bij de Stadspartij is de stem van studenten goed vertegenwoordigd. Op de lijst van 28 kandidaten staan vijf studenten. In totaal zullen veertien studenten meedingen naar een zetel in de raad, en een PhD’er.

Dat is een flinke toename vergeleken met de vorige keer, zegt Carina Nieuwenweg, eerstejaars student Moleculaire levenswetenschappen, en vijfde op de kandidatenlijst van de PvdA. ‘Gezien de samenstelling van de Wageningse gemeenschap vind ik het eigenlijk nog te weinig, maar dit is al een betere afspiegeling dan vroeger.’ Volgens Carina voelen studenten vanwege de economische crisis meer de drang om hun verantwoordelijkheid te nemen. ‘Ze verdiepen zich in de politiek, willen iets dóen.’ Ook merkt ze dat de Wageningse partijen afstappen van het idee dat er onder studenten geen winst te behalen valt. ‘Studenten stemmen doorgaans niet vaak, maar de partijen hebben gezien dat Peter Veldman, die voor D66 nu in de gemeenteraad zit, zich met succes op studenten heeft gefocust.’

Peter Veldman, momenteel de enige student in de gemeenteraad, denkt dat de toename van het aantal studenten inderdaad is te danken aan de goede resultaten van D66. Daarnaast heeft het college van B&W en hij als raadslid veel de samenwerking gezocht met de studentenraad en de verschillende verenigingen, zegt hij. ‘De studentenraad is zich gaan ontpoppen als sterke gesprekspartner en lobbygroep bij plannen rondom huisvesting en bereikbaarheid van de campus. Daardoor zijn politieke partijen de studenten actief gaan benaderen.’

Veel partijen hebben moeite om nieuwe raadsleden te werven, bleek eerder uit onderzoek. Zo niet de Stadspartij, die 28 mensen wist te interesseren voor de standpunten van de partij. ‘Wat veel mensen aanspreekt, is onze neutraliteit,’ zegt lijsttrekker Rien Bor, werkzaam op de afdeling Marketing International Education aan Wageningen UR. ‘Wij kijken per voorstel of het goed is voor Wageningen en haar bewoners, of het nou uit linkse hoek of uit rechtse hoek komt. Die afkeer van het dogmatische spreekt duidelijk ook studenten aan.’

Peter is in elk geval blij dat er straks mogelijk meer studenten het pluche zullen bezetten. ‘Meer studenten of jongeren kunnen de politiek verfrissen en daarmee meer inwoners interesseren. Je kijkt als jonger persoon ook anders tegen zaken aan.’


Update: De gegevens over de Stadspartij bleken niet te kloppen. In eerste instantie maakten we melding van één student op de kieslijst. Op de definitieve kandidatenlijst (28 namen) staan er vijf.


Kandidaten kieslijst
D66
Peter Veldman, Bsc Bedrijfs- en consumentenwetenschappen
Jan-Willem Lammers, Dierwetenschappen (VHL)
Antoon Kanis, Bsc Economie en beleid
GroenLinks
Roel van Cauwenberghe, Msc Forest and nature conservation
Kim van Sparrentak, Msc Urban environmental management
Erik-Jan Bijleveld, Msc Biology en Msc Forest and nature conservation
PvdA
Carina Nieuwenweg, Bsc Moleculaire levenswetenschappen
CDA
Peter van Beveren, PhD bij Farm Technology Group
Stadspartij
Mark Reijerman, Bsc Voeding en gezondheid
Lara Minnaard, Bsc Dierwetenschappen
Aernoud van Kerkhoven, Bsc Voeding en gezondheid
Nora Lambert, Bsc Voeding en gezondheid
Viola Visser, Bsc Voeding en gezondheid
SP
Roan van Ederen, Bsc Voedingsmiddelentechnologie
ChristenUnie
Arie van Eck, Bsc Economie en beleid

Re:acties 7

 • W. de winter

  (Geneente-)ambtenaren kunnen niet in de raad zitten

  Reageer
 • Duidelijkheid

  Top dat er niet alleen oudere mannen en ambtenaren in de gemeenteraad zitten maar dat het meer en meer een afspiegeling vormt van de bevolking. Studenten een subgroepje noemen is een behoorlijke onderschatting, en wie dat doet moet wel een behoorlijke balk in zijn oog hebben.

  Reageer
  • onraad

   Het aantal studenten dat:
   - een maatschappelijke binding heeft met Wageningen
   - weet wat er hier speelt (buiten de WUR)
   - kennis heeft wat er politiek aan de hand is hier
   - een visie heeft op hoe de lokale maatschappij op termijn van twintig, dertig jaar eruit moet zien

   is een ZEER KLEIN subgroepje. De balk in het oog geef ik je hiermee terug.

 • onraad

  Waarom zouden studenten in vredesnaam eigen vertegenwoordigers in de raad moeten hebben? Zijn het geen mensen dan, net als alle andere Wageningers? Of moet iedere subgroep een raadslid? Eén voor de fietsers, één voor de hondenbezitters, één voor de fanfarespelers... en dat bij idere partij weer. Dat wordt een héél grote raad. Of zijn de studenten politiek afwijkend van de rest van de bevolking dit jaar? Raar: eerder is daar nooit iets van gebleken.

  Mensen, laat je toch niet besodemieteren. Dit is niets meer dan mooidoenerij van een aantal partijen die daarmee nieuwe stemmers hopen aan te trekken in plaats van door gewoon vier jaar lang goede politiek te bedrijven.

  Reageer
  • Marc

   Klopt...
   Het komt veel meer voor dat apart campagne wordt gevoerd of dat een bepaalde groep eruit wordt gelicht door een organisatie. Het aantal vrouwen, jongeren, ouderen of van een bepaalde etnische groep wordt soms apart vermeld in de media of bij organisaties...

 • Duidelijkheid

  Zowel bij D66, PvdA, CU en Stadspartij staat er 1 student in de top 5. Goede zaak. Lijkt mij dat die allen een kans hebben. De overige partijen laten het een beetje afweten.

  Reageer
 • Nuance

  Leuk die reacties van de stadspartij, maar hoeveel studenten staan op een verkiesbare plek, laten we zeggen in de top 5?

  En dat er geen bij SGP staan is niet zo gek; die doen niet mee.

  Reageer
  • Rien Bor

   Wanneer je vijf studenten in de top 5 wilt hebben moet er over vier jaar een studentenpartij meedoen aan de lokale verkiezingen. Geen slecht idee trouwens, al zeg ik het zelf.

 • W. de winter

  Studenten wonen gewoonlijk maar een paar jaar in Wageningen. Dat is te kort om verantwoordelijk invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid. Lange-termijnverantwoordelijkheiod vereist lange-termijnbetrokkenheid.

  Reageer
 • Rien Bor

  Leuk artikel, maar gegevens zijn onjuist.
  Bij de Stadspartij staat niet 'maar' één student, maar vijf studenten op de lijst.
  De Stadspartij is blij dat zoveel studenten de weg naar de Stadspartij gevonden hebben.
  Ik neem aan dat het artikel aangepast gaat worden.

  Reageer
  • Redactie

   Dank voor de melding. Het is gecorrigeerd.

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 42 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 1

 • R

  al dat commentaar op de korte verblijfsduur van studenten in Wageningen en daarmee het gebrek aan lange-termijnbetrokkenheid en misschien ook verantwoordelijkheid: de zittende bestuurders maken er mijns inziens al 10 jaar een potje van mbt enige lange termijn visie, laat staan betrokkenheid. De arrogantie alleen al. Foei.


Re:ageer