Nieuws - 11 maart 1999

Studenten niet erg enthousiast over onderwijs in werkgroepjes

Studenten niet erg enthousiast over onderwijs in werkgroepjes

Studenten niet erg enthousiast over onderwijs in werkgroepjes

Het onderwijs van de Landbouwuniversiteit moet worden gemoderniseerd. Meer computers en vooral actiever onderwijs; meer werkgroepjes en probleemgericht onderwijs (pgo). Op het vwo wordt het studiehuis ingevoerd waar scholieren steeds zelfstandiger onderwijs gaan volgen. De beleidmakers vinden dat de universiteit die trend moet volgen en minder hoorcolleges moet aanbieden. Maar wat vinden studenten? Zitten die wel te wachten op tijdverslindende discussies in werkgroepjes? Drie meningen

Floris Groesz, vijfdejaars Tropisch landgebruik

Wij hebben in onze studie al vrij veel onderwijs in werkgroepen. Dat kost over het algemeen meer tijd dan een collegevak. Bij een werkgroep ben je meestal net zo veel tijd kwijt als er voor staat in de studiegids. Aan collegevakken ben ik minder tijd kwijt.

Werken in een groep stimuleert mij wel. Voor tentamens studeerde ik ook vaak samen met een stel vrienden. Door het met elkaar over de stof te hebben merk je goed of je iets snapt of niet. Maar toch: ik kan niet zeggen dat ik zit te wachten op meer werkgroepjes. Na een pgo-vak was ik het meestal wel even zat. Dan dacht ik: nu even geen discussie meer, ik doe het liever even zelf.

Een vriend van mij zit op de hogeschool voor toerisme. Daar hebben ze al het onderwijs in de vorm van pgo. Daar krijg je alleen die wiskunde en statistiek die je nodig hebt voor de opdracht. Ik geloof niet dat ik dat prettig zou vinden. Het is niet slecht om een vak met alleen maar wiskunde te hebben. Ik ben bang dat je anders te weinig wiskundekennis hebt om problemen die je bijvoorbeeld in je afstudeervak tegenkomt op te lossen.

Mark Niesten, tweedejaars Landinrichtingswetenschappen

Ik zit nu in mijn tweede jaar en wij hebben een aantal vakken met werkgroepjes gehad. Ik vind dat wel prettig werken. Je voelt je verplicht tegenover je groepsgenoten om je werk te doen. Als ik een vak doe, ben ik al snel geneigd het uit te stellen tot de laatste week voor het tentamen. Dat kun je bij werkgroepjes niet doen. Bovendien vind ik het wel leuk om zelf op zoek te gaan naar informatie bij bijvoorbeeld ambtenaren. Ik vind een combinatie van een werkgroepje, waarmee je een verslag maakt, en een gewoon college het prettigst. Voor zo'n verslag sla je eerder je dictaat open dan wanneer je alleen college hebt. Ik studeer altijd op het laatst. Misschien vinden mensen die meer op eigen houtje willen leren zulke werkgroepjes minder prettig.

Hielco Ytsma, vijfdejaars Biologie

Wij hebben oon pgo-vak in het programma en dat vind ik eigenlijk wel genoeg. Je leert in zo'n werkgroep wel samenwerken en andere vaardigheden, maar nieuwe kennis krijg je er niet bij. Ik heb in een werkgroep gekeken naar antibiotica. Wij hebben met onze groep een verslag gemaakt waar we verschillende kanten van die ontwikkeling bekeken. Niet alleen naar de biologische kant, maar ook naar de historische ontwikkeling van antibiotica en de vraag of de maatschappij zich bewust is van het probleem van resistente bacteriƫn.

Doordat je in een groep werkt, leer je wel hoe je de kennis die je hebt verzamelt moet overdragen. Je moet in de werkgroepbijeenkomsten je groepsgenoten vertellen wat je hebt gevonden. Je oefent dus wel verschillende vaardigheden, maar toch denk ik dat een of hooguit twee van die vakken wel genoeg zijn. Ik denk niet dat je daarna nog veel extra's leert. K.V