Nieuws - 12 april 2001

Studenten niet eensgezind over oplossing MKZ-problematiek

Studenten niet eensgezind over oplossing MKZ-problematiek

Wageningse studenten kwamen woensdag 4 april niet tot een gezamenlijk standpunt inzake de MKZ-crisis. Studenten van agrarische hogescholen deden dat eerder wel en vroegen daarop de Wageningse studentenvakbond WSO een zelfde eensgezindheid in Wageningen te bewerkstelligen. De studenten wilden echter niet 'over een nacht ijs gaan'. Wel was er eensgezindheid over de oplossing van de MKZ-problematiek op de lange termijn, die zou liggen in beperking van de internationale handel.

De WSO wilde net als bijvoorbeeld de agrarische hogeschool in Leeuwarden een stille tocht organiseren, niet alleen om sympathie te betuigen aan de getroffen boeren, maar ook om te pleiten voor vaccineren. Studenten van de studievereniging De Veetelers wilden echter niet over een nacht ijs gaan, zo bleek tijdens het door WSO georganiseerde overleg. Andere veetelers zeiden op de langere termijn wel te willen vaccineren, maar alleen in heel Europa omdat enten in Nederland afzonderlijk geen zin heeft. Ook vroegen studenten zich af of ze, als ze al een gezamenlijk standpunt konden bereiken, dat wel naar buiten mochten brengen. Vorige week liet voorlichter Simon Vink immers in een mededeling aan medewerkers weten dat uitlatingen over MKZ overgelaten moeten worden aan een beperkt aantal deskundigen. Voorlichter drs. Gert van Maanen, zelf wat ge?rriteerd over die mededeling, benadrukte dat van een spreekverbod geen sprake is en dat niets de studenten in de weg staat een standpunt te ontwikkelen en naar buiten te brengen. "We werken in een academische instelling en daarvan mag juist verwacht worden dat er geen eenduidig standpunt naar buiten komt."

Studenten van studievereniging de Veetelers benadrukten vooral dat ze een eventueel standpunt op feiten en een zorgvuldige afweging wilden baseren. "We moeten onderscheid maken tussen de huidige crisis en het beleid voor de lange termijn", zei een van hen. "Over de noodsituatie van nu hebben wij niets te zeggen. We kunnen als studenten van Wageningen Universiteit wel invloed uitoefenen op het beleid in de toekomst." De oplossing op lange termijn moet volgens sommigen vooral gezocht worden in het beperken van de internationale handel in dieren en producten van dieren. "We importeren varkensdarmen uit China om er hier worst mee te maken. Op dit moment komt nog steeds biefstuk van ge?nte koeien uit Argentini?, terwijl dat een mogelijke bron van besmetting is." Ook lokaal zouden er minder bewegingen moeten zijn. Veetelers en studenten van WSO waren het er in ieder geval over eens dat het beperken van het gesleep met dieren wereldwijd om een hervorming van de veehouderij vraagt, die niet eenvoudig zal zijn. "We moeten niet de illusie hebben dat MKZ de liberalisering van de wereldhandel kan stoppen", zei een van de veeteeltstudenten. Prof. dr. ir. Pim Brascamp, hoogleraar-directeur van het departement Dierwetenschappen en ook aanwezig bij de discussie, voegde daaraan toe dat er waarschijnlijk geen juridische basis is voor een dergelijke beperking van beweging.

De studenten waren het er in ieder geval over eens dat er doorgepraat moet worden over het onderwerp. Studievereniging de Veetelers wil samen met WSO, Boerengroep en stichting Ruw discussielunches organiseren over een standpunt rondom MKZ. Die zullen elke woensdag plaatsvinden tussen 12:00 uur en 14:00 uur en starten op 2 mei. Brascamp en WSO-voorzitter Nynke Post Uitterweer benadrukten dat die discussie erbij gebaat is als ook sociologen, economen en biologen zich erin mengen.

De locatie van de discussies wordt later bekend gemaakt op www.wau.nl/wso | J.T.