Nieuws - 1 februari 2001

Studenten niet blij met Engelstalig onderwijs

Studenten niet blij met Engelstalig onderwijs

Tachtig procent van de Wageningse studenten vindt Engelstalig onderwijs moeilijk. Meer dan de helft zegt voor een vergelijkbare opleiding elders te hebben gekozen als de opleiding in Wageningen Engelstalig zou zijn geweest. Dat blijkt uit een enqu?te van studentenvakbond WSO over Engelstalig onderwijs.

In het reorganisatieplan van Wageningen Universiteit staat dat de Masterfase (vierde en vijfde jaar) van de nieuwe opleidingen geheel Engelstalig zal zijn. WSO ondervroeg 450 studenten - waaronder 120 eerstejaars - hierover.

Als grootste nadeel van Engelstalig onderwijs noemen de meeste studenten de grotere studielast: lessen in het Engels zouden moeilijker te volgen zijn en meer tijd in beslag nemen. Zestien procent van de ondervraagden vindt dat de onderwijskwaliteit hiermee achteruit gaat. Als voordelen zien studenten een betere beheersing van de Engelse taal en profijt hiervan bij een stage of baan in het buitenland. Na afweging van de voor- en nadelen is 39procent voor en 36 procent tegen invoering. Een kwart heeft geen duidelijke mening.

Op de vraag of de studenten een Engelstalige opleiding in Wageningen zouden hebben verkozen boven een vergelijkbare Nederlandstalige opleiding elders, antwoordt 55 procent bevestigend. Simon Vink, woordvoerder van de Raad van Bestuur: "Ik kan me voorstellen dat dit antwoord bij een 'als dan' vraagstelling naar voren komt, maar ik geloof niet dat de helft van de studenten ook daadwerkelijk weg zou weglopen."

Vier van de vijf studenten wil de mogelijkheid behouden om bepaalde studieonderdelen in het Nederlands te geven, ook als de opleiding Engelstalig zou zijn. Het gaat hierbij om tentamens, opdrachten van vakken en het schrijven van een afstudeer- of stageverslag.

Anneke Hiemstra van WSO voegt toe: "Vijfennegentig procent van de studenten zegt dat de kwaliteit van Engelstalig onderwijs afhangt van de taalvaardigheid van de docent. We willen dat het College van Bestuur daarop let bij de invoering."| S.L.