Nieuws - 9 februari 2012

Studenten negeren vak­evaluatie steeds vaker

Respons op vakevaluaties 'bedroevend laag'. Aantal studenten dat enquête invult daalt al jaren.

Hoogleraar Levensmiddelentechnologie Marcel Zwietering roept studenten in een open brief op om feedback te geven op vakken die ze volgen. Dat kan al jaren via de Evasys enquêtes aan het eind van elk vak, maar de respons is soms volgens Zwietering 'bedroevend laag'.  Zwietering schrijft dat docenten en opleidingscommissies de feedback altijd gebruiken en zelfs nodig hebben. 'Er wordt echt naar jullie geluisterd.' Daarom roept hij studenten op om de enquêtes serieus in te vullen.
Henk Vegter, van de afdeling Onderwijs en onderzoek herkent het probleem. 'De respons op de vakevaluaties lag rond 45 procent maar is de laatste jaren helaas wel achteruitgegaan. We gaan de komende tijd na wat we daar aan kunnen doen.' Vegter benadrukt dat het belangrijk is dat studenten de enquêtes invullen. 'De uitkomsten worden gebruikt om het onderwijs te verbeteren.
Door studenten en docenten  wordt als oorzaak genoemd dat de enquête digitaal wordt verstuurd, en niet meer op papier bij het tentamen wordt uitgedeeld zoals 'vroeger'.  Maar Vegter heeft daar zijn twijfels bij. 'Dat is al acht jaar geleden', zegt hij. 'Het probleem is bovendien dat je dan studenten uitsluit die geen tentamen doen. En die zijn wel degelijk belangrijk. Een  ander voordeel van digitaal evalueren is de geringere arbeidsintensiviteit, waardoor we  alle vakken elk jaar kunnen evalueren.'
Op ander digitale enquêtes reageren Wageningse studenten juist goed, weet Vegter. 'Bij de Nationale Studenten Enquête scoort de universiteit met een respons van bijna 50 procent het beste van alle universiteiten.' Vegter heeft dus vertrouwen in de huidige methode. 'Wel willen we de uitkomsten van de vakevaluaties beter onder de aandacht brengen van de studenten, zodat ze vooruitgang kunnen zien.'  
Zie ook de brief van Zwietering.