Organisatie - 1 januari 1970

Studenten moeten zich verplicht aanmelden voor onderwijs

Als het aan het college van bestuur ligt, moeten studenten zich vanaf 1 september 2004 drie weken voor aanvang van een vak inschrijven op een website.

Dit blijkt uit een nota die het college van bestuur naar de Studentenraad stuurde. Nu hoeven studenten zich alleen in te schrijven voor hun tentamens. Studenten mogen zich in de toekomst slechts inschrijven voor acht studiepunten voor de eerste vier perioden en voor tien punten in periode vijf. Het college denkt dat de onderwijskwaliteit zal dalen als studenten zich inschrijven voor meer dan twee vierpuntsvakken per periode. Het college is bang dat studenten zich voor meer vakken in gaan schrijven dan ze daadwerkelijk gaan volgen. Docenten willen juist weten hoeveel studenten zij echt kunnen verwachten. Het blijft nog wel mogelijk om te wisselen van vak tijdens de periode, maar dan moet de student wel toestemming krijgen van de docent.
De roostering van onderwijsruimten kan bij de nieuwe methode beter worden afgesteld op de verwachtte hoeveelheid studenten. Een voordeel voor studenten is volgens de nota dat ze, eenmaal aangemeld voor een vak, direct inzage hebben in een lijst met medestudenten, docenten, nieuwsberichtjes over het vak en toegang hebben tot de bijbehorende websites. Studenten zullen volgens de nota minder te maken krijgen met overtekening, omdat de zaal en de onderwijscapaciteit beter kan worden toegespitst op de groepsgrootte. Docenten zullen door de snellere aanmelding eerder weten hoeveel studenten ze kunnen verwachten en van welke studierichting de studenten afkomstig zijn. Docenten kunnen hierdoor hun onderwijs beter voorbereiden en aanpassen aan de verwachtte studentengroep. De nota is ter advies voorgelegd aan de Studentenraad. |
G.v.H.