Wetenschap - 10 oktober 2002

Studenten moeten kamers verlaten voor buitenlanders

Studenten moeten kamers verlaten voor buitenlanders

"Ik besef ook wel dat we hiermee afdelingen uit elkaar halen", zegt Jan Harkema van de huisvestingsorganisatie SSHW. "Dat betreuren we. Maar we hebben geen andere keus." Zo lichtte de directeur van de stichting het aanwijzen van negentien afdelingen van studentenflats als 'buitenlandse afdelingen' toe. Voor de huidige bewoners van Rijnsteeg, Hoevestein, Asserpark en Dijkgraaf betekent het dat ze per 1 april 2004 het veld moeten ruimen.

Jurriaan Meijers woont op Dijkgraaf 44a, ??n van de aangewezen afdelingen. "Ik vind het jammer", zegt de student Tropisch landgebruik. "Niet zozeer voor mezelf, want voor die tijd ben ik zelf al vertrokken. Maar wel voor Nederlandse studenten die hier pas zijn komen wonen en het naar hun zin hebben. We zijn een hechte afdeling en die bestaat straks dus niet meer." Er wonen trouwens ook buitenlandse studenten op Dijkgraaf 44a, zegt Meijers. "De integratie is hier perfect."

"De SSHW heeft de beslissing bewust nu al naar buiten gebracht", zegt Harkema. "Dan hebben de bewoners de tijd zich erop in te stellen. We hebben gewoon lukraak een aantal afdelingen gekozen. We hebben er nog even over gedacht om criteria op te stellen voor de keuze van de afdelingen, maar daar hebben we vanaf gezien. Welk criterium je ook gebruikte, het was altijd dubieus."

In totaal is Wageningen in 2004 twintig buitenlandse afdelingen op studentenflats rijker. Naast de negentien door de SSHW aangewezen afdelingen heft ??n afdeling zichzelf vrijwillig op. Door de maatregel heeft de woningstichting tweehonderd kamers tot zijn beschikking om de verwachte stroom buitenlanders te huisvesten. "Als we daarna niet snel extra kamers krijgen, zitten we met een probleem", stelt Harkema. "We zijn in overleg met Wageningen UR en de gemeente over nieuwe panden. Die zullen we nodig hebben. In 2006 krijgen we de studenten van Larenstein erbij en het aantal buitenlanders en doorstromers blijft in de prognoses maar groeien." | W.K.