Nieuws - 9 november 2006

Studenten maken rebelse Resource

De Wageningse Studenten Organisatie (WSO) en Progressieve Studenten Fractie (PSF) hebben deze week een alternatief weekblad voor Wageningen UR verspreid: Rebel Resource. De studenten willen het blad wekelijks verspreiden tot Resource haar ‘volledige redactionele onafhankelijkheid’ terugkrijgt.

In haar mission statement roept de redactie van Rebel Resource de raad van bestuur op om verantwoordelijkheid te nemen voor het ‘instellen van censuur’ op Resource, en om de censuur ongedaan te maken. In haar huidige vorm is Resource volgens de auteurs ‘een van de vele miskramen van het ongelukkige huwelijk tussen de WU en DLO’.
Resource, het weekblad dat in augustus de plaats innam van Wb, richt zich conform de afspraken met de raad van bestuur meer op opinievorming en achtergronden. Intranet is in de nieuwe opzet de eerste bron voor organisatorisch nieuws.
Rebelredacteur en WSO-voorzitter Diederik van der Loo is daar niet tevreden over. ‘Wij willen ook vrije nieuwsgaring over bestuurlijke zaken. Niemand zit te wachten op alleen mooiweerverhalen, we willen ook lezen over dingen die niet goed gaan. Bovendien is er nog geen goed functionerend intranet. Ze beloven iets en beginnen gelijk al de poten onder je stoel vandaan te zagen. We vinden dat heel schadelijk.’ Het initiatief wordt volgens hem breed gedragen. ‘Alle studieverenigingen hebben aangegeven ons te steunen.’
Hoofd communicatie Viola Peulen wil niet via de media reageren op Rebel Resource. ‘We zijn verbaasd over het initiatief omdat we voor later deze maand al een afspraak met de studenten hebben om hun kritiek te bespreken. Er zijn blijkbaar misverstanden over de afspraken rond Resource en die willen we in dat gesprek rechtzetten.’ / Gert van Maanen